Zagadnienia : Brak znaku zdjęcia pedału

t. 57

Utwór: op. 27 nr 2, Nokturn Des-dur

Bez znaku  w A (→WnWf)

 w Wa

Propozycja redakcji

..

Po znaku  w połowie tego taktu w A (→WnWf) nie ma znaku . Jest to prawdopodobnie przeoczenie Chopina (t. 57 jest w A ostatni na stronie, sytuacja taka sprzyja różnego rodzaju błędom i niedokładnościom), dlatego proponujemy uzupełnienie oznaczeń pedalizacji. Gwiazdkę zdjęcia pedału dodano w tym miejscu już w Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Brak znaku zdjęcia pedału

t. 66-71

Utwór: op. 27 nr 2, Nokturn Des-dur

 w A, uzupełniony o []

 dodana w Wn w t. 71

Pedalizacja Wf (→Wa)

..

W A jedynym znakiem pedalizacji w t. 66-71 jest  na początku t. 66. Jest to z pewnością zapis niekompletny, o czym przekonuje moment ponownego pojawienia się oznaczeń pedalizacji na początku t. 72, rozpoczynającego nową stronę rękopisu. W Wn dodano  na końcu t. 71, co zapewne jest dodatkiem adiustacji wydawcy. Kompletna pedalizacja w tych taktach została dodana przez Chopina w korekcie Wf (→Wa).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 74-77

Utwór: op. 27 nr 2, Nokturn Des-dur

Pedalizacja t. 74-77 w A

 dodana w Wn1

 dodany w Wf

 dodana w Wa

 przeniesiona w Wn2

..

Podajemy pedalizację A (jeden pedał od t. 74 do końca). Jej uzupełnienia dokonywane kolejno w Wn1, Wf i Wa oraz zmiana w Wn2 są najprawdopodobniej dziełem adiustatorów lub – w Wf – doraźną poprawką sprzecznej z zamysłem Chopina wersji Wn1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf , Brak znaku zdjęcia pedału