Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. I

w KG (→Wn) i Wa2

w Wf (→Wa1)

..

Metrum  w Wf (→Wa1) to niemal na pewno wynik nieuwagi lub maniery sztycharzy Wf, którzy w wielu utworach Chopina zdawali się nie rozróżniać  i  – patrz Etiudy op. 10 lub Impromptu As op. 29. Dlatego w tekście głównym podajemy zapisane w KG (→Wn, którego prawidłowość i autentyczność nie budzi wątpliwości. Metrum to – zapewne pod wpływem Wn – wprowadzono także w Wa2.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , 4/4 czy 2/2

t. 1

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. I

w KG i Wn2

Bez oznaczenia w Wf (→Wa) i Wn1

..

Brak  w Wf (→Wa) musi być uznany za niedokładność zapisu. Prawdopodobnie jest to nieskorygowane przeoczenie sztycharza, choć nie można całkiem wykluczyć, że znak w KG został dopisany przez Chopina. Natomiast niewątpliwym przeoczeniem jest brak  w Wn1. Patrz też t. 5 i 18-19.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Brak dynamiki na początku , Błędy Wn , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty KG

t. 1-2

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. I

..

Łuk obejmujący motyw basu, widoczny w KG (→Wn), został przypuszczalnie przeoczony przez sztycharza Wf1 (→Wf2Wa1). Dodano go następnie w korekcie Wf3 (→Wf4), prawdopodobnie w wyniku ingerencji Chopina. Znak uzupełniono także w Wa2.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Autentyczne korekty Wf

t. 2-3

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. I

 w KG

początek znaku w połowie odległości 

Dłuższe  w Wf (→Wa)

tak jak w TGTU

 

Bez znaku w Wn1

Brak znaku crescenda

Krótsze   w Wn2

Znak dopiero od t. 3

..

Z dwóch źródeł opartych bezpośrednio na [A] – KG i Wf – kopia może zdaniem redakcji przekazywać wierniejszy obraz tego miejsca w autogafie, gdyż tekst w Wf jest nadmiernie stłoczony.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Zakresy widełek dynamicznych , Błędy Wn , Adiustacje Wn

t. 3

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. I

..

W Wf1 nie ma górnej nuty akordu, des1. Błąd skorygowano w Wf2, poprawny tekst mają także wszystkie pozostałe źródła.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Adiustacje Wf