Zagadnienia : Niedokładności Wn

t. 2-3

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. I

 w KG

początek znaku w połowie odległości 

Dłuższe  w Wf (→Wa)

tak jak w TGTU

 

Bez znaku w Wn1

Brak znaku crescenda

Krótsze   w Wn2

Znak dopiero od t. 3

..

Z dwóch źródeł opartych bezpośrednio na [A] – KG i Wf – kopia może zdaniem redakcji przekazywać wierniejszy obraz tego miejsca w autogafie, gdyż tekst w Wf jest nadmiernie stłoczony.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Zakresy widełek dynamicznych , Błędy Wn , Adiustacje Wn

t. 11

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. I

 w KG i Wf (→Wa)

KG, Wfa TGTU

Dłuższe  w Wn

Wn Widełki przez cały t. 11.

..

Widełki  w Wn rozpoczynają się wcześniej niż w pozostałych źródłach. Tego typu dopasowanie znaku do całego taktu to charakterystyczna niedokładność Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Niedokładności Wn

t. 14-15

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. I

 w KG

KG widełki do 6. ósemki włącznie

..

Różnice długości widełek  mają tu niewątpliwie przypadkowy charakter. W tekście głównym odtwarzamy pisownię źródła podstawowego, czyli Wf (patrz "Zasady tworzenia tekstu głównego" i charakterystyka Wf4).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Niedokładności Wn , Zakresy widełek dynamicznych

t. 16

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. I

w KG

KG widełki od 1. do 4. ósemki

 

 w Wf (→Wa1)

Wf, Wa1 widełki od 3. do 7. ósemki

 w Wn

Wn widełki os=d 1. do 3. ósemki

 

w Wa2

Wa2 TGTU

..

Różnice w KG, Wf (→ Wa1) i Wn wydają się być przypadkowymi niedokładnościami. Rozwiązanie zaproponowane w tekście głównym jest próbą rekonstrukcji [A] na podstawie rozbieżności KG i Wf. Taki sam zakres widełek  wprowadzono w Wa2 - przypuszczalnie na podstawie porównania Wf i Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Zakresy widełek dynamicznych , Niedokładności Wa , Niedokładności KG

t. 16

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. I

..

W Wn1 brak znaków  w tym takcie. Jest to zapewne przeoczenie sztycharza.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Niedokładności Wn , Adiustacje Wn , Brak znaku zdjęcia pedału