Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Skróty pisowni i inne
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


Skróty pisowni i inne

t. 1-30

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

..

W KG t. 1-69 opatrzone są liczbami (numerami taktów). Numeracja ta stanowi część skrótowego zapisu t. 189-257 jako powtórzenia odpowiedniego fragmentu części początkowej. Ten sposób zapisu, charakterystyczny dla Chopina, z pewnością użyty był także w [A].

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skrótowy zapis A , Autentyczne korekty KG

t. 36-37

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

Podwójna kreska taktowa w KG (→Wn)

!!!   miniat: nic.             po t. 36

Pojedyncza kreska w Wf (→Wa)

..

Podwójna kreska taktowa została w KG dopisana najprawdopodobniej przez Chopina. Zdaniem redakcji, nie wynikało to z chęci wskazania jakiegoś istotnego muzycznie podziału, a miało jedynie na celu ułatwienie orientacji w skrótowym zapisie powrotu głównej części Scherza – podwójną kreskę dopisał Chopin także po odpowiednim takcie repryzy (t. 224). Dlatego w tekście głównym zachowujemy oryginalną notację [A] (→Wf) bez podwójnej kreski taktowej.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Autentyczne korekty KG

t. 85-86

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

..

W KG w t. 85-86 partia l.r. zapisana jest skrótowo znakami •/•. Ten sposób zapisu, nierzadko stosowany przez Chopina, z pewnością użyty był także w [A].

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skrótowy zapis A

t. 119-120

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

..

W KG – z pewnością na podstawie [A] – takty te są zapisane jako powtórzenie t. 118.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skrótowy zapis A

t. 168

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

..

W KG takt ten zapisany jest skrótowo jako powtórzenie poprzedniego. Widać przy tym, że początkowo takt został całkiem pominięty, a odpowiedni skrót dopisano w formie uzupełnienia. Niewykluczone, że błąd (lub niejasna notacja) znajdował się także w [A]. Jeśli tak, to Chopin musiał odpowiednie uzupełnienie wpisać później także tam, gdyż Wf ma odpowiednią liczbę taktów.

kategoria redakcyjna: Poprawki i zmiany; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Błędy A , Skrótowy zapis A , Autentyczne korekty KG