Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 25 nr 5, Etiuda e-moll

..

W oznaczeniu tempa metronomicznego Wn1 ma błędnie 148 (wartość niewystępująca na tradycyjnym metronomie). Pomyłkę poprawiono w Wn2 (→Wn3).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn , Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 25 nr 5, Etiuda e-moll

Tytuł i dedykacja w KF

!!!    wszystkie war jak w 6. etiudzie, tylko 5me , V, 17   i numer 5 przed nutami

Tytuł i dedykacja w Wn1

Tytuł i dedykacja w Wn2 (→Wn3)

Tytuł i dedykacja w Wf

Tytuł i dedykacja w Wa1 i Wa3

Tytuł w Wa2

Propozycja redakcji

..

W tekście głównym podajemy tytuł i dedykację zgodnie ze stroną tytułową całego opus w KF i Wf.
Patrz Etiuda As nr 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1-2

Utwór: op. 25 nr 5, Etiuda e-moll

Bez palcowania w KF (→Wn), Wf i Wa1

!!!   miniat: 2 figury t. 1, tylko górna 5-linia, bez napisów.    Tu pusta klisza 

Palcowanie w Wa2 (→Wa3)

3 razy '21' EZnieU (z wiązaniem i laskami w 1. figurze)

..

W Wa2 (→Wa3) dodano palcowanie dla trzech figur pr.r. Mimo niewątpliwej trafności nic nie wskazuje, by mogło ono pochodzić od Chopina.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa

t. 2-4

Utwór: op. 25 nr 5, Etiuda e-moll

..

W kolejnych Wn dodawano w tych taktach ostrzegawcze kasowniki – już w Wn1 przed drugim g2 w t. 3, w Wn2 przed w t. 4, w Wn3 przed a1 w t. 2. Znak w t. 3 dodano także w Wa3. Zdaniem redakcji, wszystkie znaki są uzasadnione i przyjmujemy je do tekstu głównego.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Adiustacje Wn

t. 5-8

Utwór: op. 25 nr 5, Etiuda e-moll

..

Dodajemy kasowniki ostrzegawcze przed g1 w t. 5 i przed pierwszym c2 w t. 6. Znaki dodano już w Wn3, wraz z kasownikami przed a2 i c2 na początku t. 8.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wn