Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 20-24

Utwór: op. 25 nr 3, Etiuda F-dur

..

W większości źródeł brakuje niektórych niezbędnych znaków chromatycznych (bemoli), co jednak w minimalnym tylko stopniu utrudnia prawidłowe odczytanie tekstu. Jak można wnosić z pisowni Wf, zapewne najbliższej notacji [A], Chopin z reguły pomijał znak przy nucie, która w tym samym takcie pojawiała się już – z odpowiednim znakiem – oktawę niżej lub wyżej (w omawianym fragmencie w Wf brak 12 bemoli). W KG i Wa1 notacja jest dokładniejsza, dalsze uzupełnienia wprowadzano też w Wa2 (→Wa3), ale tylko Wn ma w pełni poprawny tekst. Podobnie w t. 25-28.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Niedokładności KG

t. 25-28

Utwór: op. 25 nr 3, Etiuda F-dur

..

Podobnie jak w t. 20-24, choć w mniejszym stopniu, w notacji [A] brakuje niektórych – w sumie pięciu – niezbędnych krzyżyków i kasowników (za pisownię autografu można tu śmiało uznać zgodną wersję KG i Wf). Nie utrudnia to prawidłowego odczytania tekstu. W Wa1 notacja jest już o wiele dokładniejsza (pominięto tylko  przed 1. fis1 w pr.r. w t. 25), zaś pozostałe wydania mają w pełni poprawny tekst.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Niedokładności KG

t. 40

Utwór: op. 25 nr 3, Etiuda F-dur

..

W Wa1 (→Wa2) brak  przed 4. ósemką taktu (a1). Tę oczywistą niedokładność poprawiono dopiero w Wa3.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Niedokładności Wa

t. 41-44

Utwór: op. 25 nr 3, Etiuda F-dur

..

Podobnie jak w t. 20-24, w notacji [A] – za pisownię autografu uznajemy tu zgodną wersję KG i Wf – brakuje siedmiu niezbędnych znaków chromatycznych (kasowników), co jednak nie utrudnia prawidłowego odczytania tekstu. W Wa1 (→Wa2) notacja jest już nieco dokładniejsza (w stosunku do KG i Wf dodano 2 znaki pr.r. w t. 41), a kolejne 3 kasowniki dołożono w Wa3. Poprawną wersję ma Wn, z tym że w Wn1 nie ma znaków w 2. grupie t. 43, która graficznie jest identyczna z poprzednią (powtarzanie znaków w takiej sytuacji jest kwestią konwencji).
Niedokładna notacja występuje także w następnych dwóch taktach.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Niedokładności KG

t. 43

Utwór: op. 25 nr 3, Etiuda F-dur

w KG (→Wn) i Wf

!!!   miniat: jak widać.     tu TGTU

Bez znaku w Wa

..

Brak  w Wa – o ile nie jest przeoczeniem sztycharza – może oznaczać, że Chopin pominął podkład do tego wydania, dopisując wskazówkę w rękopisach edycyjnych. Możliwe też, że skreślił znak wpisany przed 2. miarą taktu, chcąc go przesunąć na początek, lecz nie dokończył poprawki (taką poprawkę widać w KG, patrz też t. 29).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Niedokładności Wa , Autentyczne korekty KG