Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 9-11

Utwór: op. 10 nr 4, Etiuda cis-moll

 w t. 10-11 w AI

!!!   miniat: 4. grupa t. 9 i trzy grupy t. 10, tylko górna 5-linia.    Tu widły od końca wiązania 2. grupy w t. 10 do # his1 w t. 11 (przed f)

 w t. 9-10 w Wf

!!!    TGTU

 w t. 9 w Wn

!!!     od 3. do 16. nuty t. 9

 w t. 9 w Wa

!!!     od 3. do 14. nuty

..

Widełki AI, prowadzące do  w t. 11 to wcześnejsza koncepcja oznaczeń dynamicznych. W tekście głównym trzymamy się wersji Wf, odtworzonej z niewielkimi niedokładnościami także w Wn i Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wa

t. 17-18

Utwór: op. 10 nr 4, Etiuda cis-moll

Łuk Wf

Łuki AI, Wn i Wa, prawdopodobna interpretacja Wf

..

Łuk w t. 17, mimo że w AI zaczyna się dopiero od 3. szesnastki, z pewnością należy rozumieć jako całotaktowy.
W Wf zarówno koniec łuku w t. 17 (na końcu strony), jak i początek następnego w t. 18 sugerują kontynuację, a więc łukowanie podobne do tego, jakie wydania mają w t. 9-10. Odczytania tego nie potwierdzają jednak ani łuki AI w tym miejscu, ani wyraźnie rozdzielone łuki wydań w analogicznych t. 19-20 i 21-22. Dlatego w tekście głównym podajemy rozdzielone łuki. Notację Wf uznano za niedokładną już w Wn i Wa

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wa

t. 21

Utwór: op. 10 nr 4, Etiuda cis-moll

Bez znaku w AI

 w Wf (→Wn1Wn1a)

 w Wa

 w Wn2 (→Wn3Wn4Wn5)

..

Różnice długości znaku są z pewnością nieautentyczne i wynikają przypuszczalnie z przyczyn pozamuzycznych.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wa

t. 23-24

Utwór: op. 10 nr 4, Etiuda cis-moll

Bez znaków w AI

!!!   miniat: 4. ćwierćnuta t. 23 i pierwsza 24, tylko dolna 5-linia, bez łuku.       Tu pusta klisza 

Dwa znaki  w Wf

 w Wn1 (→Wn1aWn2Wn3)

 w Wn4 (→Wn5)

Dwa znaki  w Wa

 proponowane przez redakcję

..

W t. 21-26 znaki dynamiczne nie zostały oznaczone w AI. W t. 23-24 Wf (→Wa) ma dwa oddzielne znaki, drugiego z nich (w t. 24) nie uwzględniono jednak w Wn, co może oznaczać, że Chopin dodał go w ostatniej korekcie Wf. Zdaniem redakcji, jednorodny melodycznie kontekst sugeruje, że  w t. 24 należy rozumieć jako kontynuację poprzedniego.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Widełki dynamiczne kontynuujące

t. 27-28

Utwór: op. 10 nr 4, Etiuda cis-moll

Bez łuków w AI

!!!   miniat: ostatnia ćwierć t. 27 i pierwsz 28, tylko górna 5-linia bez dynamiki.    Tu pusta klisza 

Dwutaktowy łuk Wf (→Wn)

Dwa łuki w Wa

..

W AI nie ma żadnych łuków artykulacyjno-frazowych aż do t. 34. Przerwany łuk Wa to zapewne wynik rutynowego odczytania pisowni Wf (→Wn).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa