Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Łuki
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


Łuki

t. 1-2

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Bez naniesień w KLIWf (→Wn,Wa)

!!!   miniat: pierwsza grupa t. 1, tylko dolna 5-linia, bez pedału i dynamiki.    Tu pusta klisza

Łuk WfS

!!!   łuk od raz, zaczęty nad pauzą.   Tr=do e2 w t. 2;    red=do ostatniej 16ki t. 2

..

Linię, dopisaną z rozmachem w WfS, można interpretować jako łuk, podkreślający artykulację legato lub frazowanie.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfS

t. 5

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Bez łuku w KLI i Wf (→Wn,Wa2)

!!!   miniat: ten takt dolna 5-linia, ścieśniony, bez pedału.   Tu pusta klisza (a raczej pauza szesnastkowa)

Łuk nad l.r. w Wa3 (→Wa4)

!!!   Podnieść pauzę, łuk nad trzema oktawami. Przeciąć laskę 1. szesnastki (można ewentualnie skopiować przerwany łuk TGTU z t. 53).

..

Łuk dodany w Wa3 (→Wa4) jest zapewne dowolnym dodatkiem adiustatora Wa, który wziął pod uwagę autentyczny łuk w analogicznych t. 53-54. Sytuacje, w których analogiczne miejsca różnią się oznaczeniami wykonawczymi są bardzo częste w utworach Chopina. Nie zawsze oznacza to, że Chopin chciał, by podkreślać odmienność ich wykonania (np. w tym wypadku non legato w t. 5-6, a legato w t. 53-54). Brak łuku można tu np. uważać za sugestię gładszego, bardziej jednolitego frazowania całego ośmiotaktu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa

t. 30-31

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Bez łuków w KLI, Wf (→Wn) i Wa3 (→Wa4)

!!!   miniat: te 2 takty, tylko l.r. ścieśnione. Tu pusta klisza

Łuki w Wa2

!!!   łuki jakby ligi (oba w dół wygiete)

..

W Wa2 oktawy l.r. są w tych taktach połączone łukami. Jest to prawdopodobnie pomyłka – łuki miały być umieszczone linijkę wyżej jako łuki przetrzymujące oktawę G1-G w t. 27-28. Przypuszczenie to potwierdza wspólna korekta obu tych miejsc w Wa3 (→Wa4): usunięto łuki w t. 30-31, a dodano w t. 27-28.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wa

t. 35-37

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Bez naniesień w KLIWf (→Wn,Wa

!!!   miniat: ostatnia grupa t. 36 (cis1 przenieść na dolną) i sześć 16ek t. 37, tylko dolna 5-linia, bez pedału.    Tu pusta klisza

Łuki WfD (interpretacja)

..

Dopisane w WfD niezbyt jasne znaki można interpretować jako łuki, np. przypominające o artykulacji legato lub podkreślające zmianę dynamiczną i rozpoczęcie nowej frazy w t. 37.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD

t. 53-54

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Bez łuku w KLI i Wn3 (→Wn4Wn5)

!!!!    miniat: t.53 i oktawa 54, tylko l.r., bez pedału.     Tu pusta klisza.

Łuk Wf (→Wn1Wn2, →Wa)

!!!    TGTU

..

Autentyczność łuku Wf (→Wn1Wn2, →Wa) nie ulega wątpliwości. Brak znaku w późniejszych Wn jest zapewne wynikiem przeoczenia.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn