Wa2
Tekst główny
KLI - Kopia Linowskiego
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
WfD - Egzemplarz Dubois
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn1a - Poprawiony nakład Wn1
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Trzecie wydanie niemieckie
Wn4 - Czwarte wydanie niemieckie
Wn5 - Piąte wydanie niemieckie
Wa - Wydanie angielskie
Wa2 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa3 - Poprawiony nakład Wa2
Wa4 - Zmieniony nakład Wa3
porównaj
  t. 35-37

Bez naniesień w KLIWf (→Wn,Wa

!!!   miniat: ostatnia grupa t. 36 (cis1 przenieść na dolną) i sześć 16ek t. 37, tylko dolna 5-linia, bez pedału.    Tu pusta klisza

Łuki WfD (interpretacja)

Dopisane w WfD niezbyt jasne znaki można interpretować jako łuki, np. przypominające o artykulacji legato lub podkreślające zmianę dynamiczną i rozpoczęcie nowej frazy w t. 37.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych, Dopiski WfD

notacja: Łuki

Przejdź do tekstu nutowego

.