Wn1
Tekst główny
KLI - Kopia Linowskiego
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
WfD - Egzemplarz Dubois
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn1a - Poprawiony nakład Wn1
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Trzecie wydanie niemieckie
Wn4 - Czwarte wydanie niemieckie
Wn5 - Piąte wydanie niemieckie
Wa - Wydanie angielskie
Wa2 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa3 - Poprawiony nakład Wa2
Wa4 - Zmieniony nakład Wa3
porównaj
  t. 1-2

Bez naniesień w KLIWf (→Wn,Wa)

!!!   miniat: pierwsza grupa t. 1, tylko dolna 5-linia, bez pedału i dynamiki.    Tu pusta klisza

Łuk WfS

!!!   łuk od raz, zaczęty nad pauzą.   Tr=do e2 w t. 2;    red=do ostatniej 16ki t. 2

Linię, dopisaną z rozmachem w WfS, można interpretować jako łuk, podkreślający artykulację legato lub frazowanie.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych, Dopiski WfS

notacja: Łuki

Przejdź do tekstu nutowego

.