Zagadnienia : Przeoczenia odwołania alteracji

t. 79

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

..

Ta i dwie podobne uwagi w następnych liniach (po jednej na każdą linię tekstu) dotyczą różnic w występowaniu przygodnych znaków chromatycznych. Uwzględnione są wszystkie sytuacje, w których przynajmniej jedno ze źródeł różni się od innych, ale w których obecność lub brak znaku nie rodzi żadnych wątpliwości co do prawidłowego brzmienia.

  gis 2l2 - Wn,U,  gis2 2p2 - Wn,U,  h1 3p2 - Wn h 3l1 + Wa,U,  cis1 3l4 - Wn fis 4l2 + U,  fis2 4p2 - Wn,U,  a 5l1 + Wa,U,  es1 5l1 - Wn,U,   d 5l4 - Wf1 e 6l2 + U,  h1 6p1 + Wf

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Znaki ostrzegawcze , Niedokładności Wa , Adiustacje Wf

t. 79

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

..

W drugiej linii Cadenzy źródła wykazują szereg różnic w występowaniu przygodnych znaków chromatycz­nych. Nie powodują one żadnych wątpliwości tekstowych, toteż sygnalizujemy je tu łącznie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Znaki ostrzegawcze , Adiustacje Wf