Tekst główny
Tekst główny
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Drugie wydanie francuskie
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa2 - Drugi nakład Wa1
porównaj
  t. 79

Zestawienie różnic w występowaniu przygodnych znaków chromatycznych w drugiej linii Cadenzy. Obejmuje niedokładności nie powodujące wątpliwości tekstowych.

grupa   znak   nie
    występuje    
występuje dodatkowo
1 1  ais1 Wf, Wn  
1 2  ais Wn  
1 2  dis2 Wf (→Wa1)  
1 3  a1 Wf1  
1 4  a Wf1  
1 4  es2 Wn  
2 4  gis Wf  
2 4  fis1   Wf (→Wa)
3 4  gis Wf (→Wa1)  
4 3  e2 Wf (→Wa), Wn  
4 4  cis2   Wf (→Wa)
4 4  g1 Wn  
5 2  d1 Wf, Wn  
5 3  a Wf, Wn  
5 4  dis2   Wf (→Wa), Wn
6 4  d1 Wn  
7 1  h   Wn
7 1  d2   Wa
7 2  c1 Wf1  
7 4  cis2   Wf (→Wa)
7 4  g2 Wf 1

 ais1 1p1 + Wa,U;  ais 1l2 - Wn;  dis2 1p2 + Wn,Wa2,U (to jest zmiana TGTU!!!);  a1 1p3 - Wf1;  a 1l4 - Wf1;  es2 1p4 - Wn;  gis 2l4 - Wf;  fis1 2p4 - Wn,U;  gis 3l4 - Wf,Wa1;  f 4l1 usunąć całkiem (wszędzie)!!!!;  e2 4p3 + U; {!!!  g 4l3 - Wf;  cis1 4l3 - Wf,Wa1 osobna adnotacja!!!};  cis2 4p4 - Wn,U;  g1 4p4 - Wn; {!!!  g 5l1 + Wf2,Wa (usunąć z TGTU)!!!!};  d1 5l2 - Wf,Wn;  a 5l3 - Wf,Wn; {!!!  c2 5p3 - Wa (inna nuta Wf) osobno !!!);  dis2 5p4 - U;  d1 6l4 - Wn;  h 7l1 + Wn (usunąć z TGTU)!!!!;  c1 7l2 - Wf1;  cis2 7p4 - Wn,U;  g2 7p4 - Wf; .

Porównaj to miejsce w źródłach »

Patrz t. 79

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa, Błędy Wf, Niedokładności Wn, Niedokładności Wf, Przeoczenia odwołania alteracji, Znaki ostrzegawcze, Adiustacje Wf

notacja: Wysokość

Przejdź do tekstu nutowego

.