Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 39-50

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

..

Zachowujemy układ graficzny Wf1, w którym łuki obejmujące pasaże l.r. znajdują się nad nutami, co z pewnością odtwarza notację [A1]. W Wf2 i Wa łuki przeniesiono – zapewne z powodu trudności graficznych – pod nuty. Można na tej podstawie przypuszczać, że łuki pod pasażami widoczne w Wn także nie odpowiadają autentycznej pisowni w [A2].

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 67

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

 w Wf i Wn

!!!   [miniat : pół taktu dolnej pięciolinii, bez pedału.

Tu TGTU, ale trochę skrócone, ledwie dochodzą do 4. ósemki]

Akcent długi w Wa

!!!   [lewy koniec akcentu równo z nutą]

..

Akcent w Wa prawdopodobnie był w intencji sztycharza krótkim znakiem .

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa

t. 79

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

..

Ta i dwie podobne uwagi w następnych liniach (po jednej na każdą linię tekstu) dotyczą różnic w występowaniu przygodnych znaków chromatycznych. Uwzględnione są wszystkie sytuacje, w których przynajmniej jedno ze źródeł różni się od innych, ale w których obecność lub brak znaku nie rodzi żadnych wątpliwości co do prawidłowego brzmienia.

  gis 2l2 - Wn,U,  gis2 2p2 - Wn,U,  h1 3p2 - Wn h 3l1 + Wa,U,  cis1 3l4 - Wn fis 4l2 + U,  fis2 4p2 - Wn,U,  a 5l1 + Wa,U,  es1 5l1 - Wn,U,   d 5l4 - Wf1 e 6l2 + U,  h1 6p1 + Wf

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Znaki ostrzegawcze , Niedokładności Wa , Adiustacje Wf