Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 24 nr 2, Mazurek C-dur

A (→Wn2Wn3)

Wn1 (→WfWa)

..

Wartość 192 wpisana w oznaczeniu metronomicznym w A nie budzi wątpliwości ani źródłowych, ani stylistycznych. Żywe, oberkowe tempo odpowiada charakterowi pierwszej frazy Mazurka (t. 1-20), czego nie można powiedzieć o wartości 108 pojawiającej się w Wn1 (→WfWa). Wobec braku śladów interwencji Chopina w tej kwestii za najprawdopodobniejsze wyja­śnienie rozbieżności uznajemy omyłkowe powtórzenie w Wn1 oznaczenia metronomu z poprzedniego Mazurka.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Tempa metronomiczne

t. 1

Utwór: op. 24 nr 2, Mazurek C-dur

Tytuł i dedykacja w A (→Wn1)

Wf i Wn2 (→Wn3)

..

Zastąpienie 4 Mazurkas przez Quatre Mazurkas nie zmienia treści autentycznego tytułu. Natomiast uzupełnienie tytułu w Wa jest z pewnością nieautentyczne, wydawca angielski dodawał określenie Souvenir de la Pologne do każdego kolejnego opusu Chopinowskich mazurków. W Wa2 pominięto dedykację.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Dedykacje

t. 1

Utwór: op. 24 nr 2, Mazurek C-dur

..

Na początku taktu w A widać skreślony  przed e1. Potrzeba napisania znaku mogła, zdaniem redakcji, wynikać z płynnego przejścia – przy pisaniu, a być może także i wykonywaniu – od Mazurka g do Mazurka C.

kategoria redakcyjna: Poprawki i zmiany; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Poprawki A , Znaki ostrzegawcze

t. 1

Utwór: op. 24 nr 2, Mazurek C-dur

..

Na początku utworu w A widać skreślone oznaczenie , być może zastąpione określeniem sotto voce.

kategoria redakcyjna: Poprawki i zmiany; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Poprawki A

t. 4-5

Utwór: op. 24 nr 2, Mazurek C-dur

Łuk A, odczyt dosłowny

Interpretacja kontekstowa A (→WnWfWa)

..

Łuk pr.r., obejmujący pierwsze cztery takty, sięga w A aż do 1. nuty t. 5. Łączenie początkowego czterotaktu z następną frazą jest tu jednak bardzo nienaturalne zarówno pianistycznie (zmiana rejestru i, co za tym idzie, pozycji ręki), jak i muzycznie (oczywiste oddzielenie fraz, podkreślone podwójną kreską taktową w t. 5). Uważając tym samym zapis łuku za niedokładny, przyjmujemy, że obejmuje on t. 1-4. Tak też odczytano go w Wn (→WfWa). Podobne sytuacje spotykamy jeszcze w kilku miejscach, np. w t. 22-23 i 49-50

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładne łuki A