Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 14-15

Utwór: op. 31, Scherzo b-moll

w A (→Wf) i Wn

!!!   miniat: te takty, wycinek, tylko górna 5-linia.                                         EZnieU

w KF i Wa

EZTU

..

Zgodnie z analizą znaków  lub , wpisa­nych przez Chopina w A w tej i analogicznych parach taktów (patrz t. 6-7), w tekście głównym podajemy tu uśrednione, mniej więcej jednotak­to­we widełki KF i Wa. Wszystkie znaki, niezależ­nie od ich faktycznej długości, należy tu zdaniem redakcji odczytywać jako akcenty długie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Zakresy widełek dynamicznych , Niedokładności Wa , Niedokładności KF

t. 18-20

Utwór: op. 31, Scherzo b-moll

Akcenty długie w A (→Wf)

!!!   miniat: t. 18-19, tylko górna 5-linia.              TGTU

Różne akcenty w KF

długi i 2 krótkie

Krótkie akcenty w Wn i Wa

wszystkie 3

..

Tylko pierwszy z trzech niewątpliwych akcentów długich A został jako długi odtworzony w KF. W Wn znaki ujednolicono jako akcenty krótkie. Krótkie akcenty – wbrew Wf – podaje także Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa , Niedokładności KF

t. 38-39

Utwór: op. 31, Scherzo b-moll

w A (→KFWn, →Wf)

!!!   miniat: te takty, wycinek, tylko górna 5-linia.                                         EZnieU

 w Wa

EZTU

..

Zgodnie z analizą Chopinowskich znaków  lub  w tej i analogicznych parach taktów (patrz t. 6-7), w tekście głównym podajemy uśrednione, mniej więcej jednotaktowe widełki Wa. Wszystkie znaki, niezależnie od ich faktycznej długości, mają tu zdaniem redakcji znaczenie akcentów długich.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Niedokładności Wa

t. 42-43

Utwór: op. 31, Scherzo b-moll

Akcenty długie w A (→Wf)

!!!   miniat: wycinek, tylko akord pr.r.                            TGTU = 2 długie

Krótkie akcenty w KF (→Wn) i Wa

..

Zarówno Fontana, jak i sztycharz Wa uznali dłuższe znaki A (→Wf) za niedokładność i zastąpili je zwykłymi, krótkimi akcentami.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa , Niedokładności KF

t. 57-58

Utwór: op. 31, Scherzo b-moll

Łuk od t. 58 w A (→KFWn1, →WfWa)

!!!   miniat: wycinek, 2 takty, tylko górna 5-linia.                  TGTU

Łuk od t. 57 w Wn2 (→Wn3)

jak na s. 6

..

Początek łuku w Wa umieszczony jest niedokładnie, tak iż nie jest pewne, czy znak zaczyna się od 1. czy 2. nuty t. 58. Przyjmujemy wersję zgodną z podkładem (Wf) i analogicznym pasażem linijkę wyżej. W Wn2 (→Wn3) łuk rozpoczęto już od półnuty w t. 57, tak jak 8 taktów wcześniej.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Niedokładności Wa