Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t.

Utwór: op. 22, Polonez

Bez znaku w Wf (→Wn)

!!!   miniat: nic.                      Tu bez kliszy 

> w Wa

jak TGTU, ale bez nawiasu

[>] proponowany przez redakcję

..

Brak w Wf (→Wn) akcentu na synkopowanym akordzie l.r. to wyraźna niedokładność zapisu, toteż dodajemy go w tekście głównym. Akcent ma również Wa.

kategoria redakcyjna:

t.

Utwór: op. 22, Polonez

..

Tak jak w t. 62, którego omawiany takt jest dosłownym powtórzeniem, w Wf (→Wn1,Wa) brak  przywracającego es3 w 7. od końca nucie biegnika. Oczywisty błąd poprawiono w Wn2 (→Wn3).

kategoria redakcyjna:

t. 1-15

Utwór: op. 22, Polonez

Bez określeń w źródłach

!!!   miniat: nic.                   Tu brakujący kawałek kreski taktowej w t. 15

[Cor.] i [pizz.] proponowane przez redakcję

TGTU, t. 1 i 15

..

Fragmenty, które w wersji koncertującej wykonywane są bez udziału fortepianu solowego, w wersji na sam fortepian nie mają w źródłach żadnych określeń odnoszących się do instrumentacji. W t. 1 i 15, gdzie wskazanie autentycznego zamysłu instrumentacyjnego może być inspirujące dla pianisty, dodajemy te określenia w tekście głównym na podstawie oryginalnych głosów orkiestrowych. Jest to zgodne z praktyką przyjętą w pierwszych wydaniach wszystkich pozostałych utworów z orkiestrą Chopina, potwierdzoną także w zachowanych autografach Wariacji op. 2, Krakowiaka op. 14 i Koncertu f op. 21 (np. w cz. II, t. 2-5).

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

t. 1

Utwór: op. 22, Polonez

Bez nagłówka w Wf (→Wa1)

!!!   miniat: nic.             Tu bez kliszy 

POLONAISE w Wn i Wa2

jak TGTU, tylko bez nawiasów

[POLONAISE] proponowane przez redakcję

TGTU

..

Mimo tytułu, wskazującego wyraźnie, że utwór jest polonezem, brak sprecyzowania, że tu rozpoczyna się właściwy polonez uważamy za niedopatrzenie, które w tekście głównym poprawiamy. Odpowiednie uzupełnienie wprowadzono już w Wn, a najprawdopodobniej za nim także w Wa2.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Adiustacje Wn

t. 5

Utwór: op. 22, Polonez

 w Wf (→Wn)

!!!   miniat: wycinek 1. ósemka, tylko górna 5-linia.          TGTU

w Wa

..

 to prawdopodobnie adiustacja Wa – powtórzenie  mogło się wydać niepotrzebne. Istnieje też możliwość, choć zdaniem redakcji mało prawdopodobna, że oznaczenie to znajdowało się początkowo także w Wf, w którym jednak Chopin zmienił je na  w ostatniej fazie korekt. Kwestia intencji kompozytora nie jest tu wszakże oczywista, jeśli wziąć pod uwagę wypełniające następne 6 taktów crescenda. Wątpliwości nie rozwiewają też głosy orkiestrowe, w których wiolonczele i kontrabasy mają , ale skrzypce i altówki –  (w pozostałych głosach nie ma oznaczeń dynamicznych w tym miejscu).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , fz – f