Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 10

Utwór: op. 19, Bolero

..

W Wa1 sztycharz przeoczył znak akcentu (grawis) w wyrazie più. Niedokładność poprawiono w Wa2 (→Wa3).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wa

t. 22

Utwór: op. 19, Bolero

Pedalizacja Wf (→Wn)

TGTU=Ped.

Pedalizacja Wa2 (→Wa3)

Ped. na wyskokości 3. szesnastki pr.r.

Bez oznaczeń w Wa1

Bez Ped.

..

Brak pedalizacji w Wa1 jest błędem sztycharza. Błąd naprawiono w Wa2 (→Wa3), jednakże znak umieszczono nieco później, na wysokości 3. szesnastki p.r.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wa , Niedokładności Wa

t. 38-39

Utwór: op. 19, Bolero

Łuk do e2 w Wf

TGTU

Łuk do f2 w Wn i Wa2 (→Wa3)

Łuk obejmujący 4 szesnastki

Bez łuku w Wa1

..

W Wf widoczny jest ślad korekty wcześniejszego, niedokładnego łuku, obejmującego tylko cztery szesnastki. Ten zbyt krótki łuk znalazł się również w Wn, co najprawdopodobniej oznacza, że poprawki w Wf dokonano na ostatnim etapie korekt. Brak łuku w Wa1 jest przeoczeniem sztycharza, poprawionym w Wa2 (→Wa3) zapewne przez porównanie z Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wa , Autentyczne korekty Wf

t. 88-89

Utwór: op. 19, Bolero

Akcenty nad l.r. w Wf (→Wn)

Akcenty pod l.r. w Wa1

Akcenty dla obu rąk w Wa2 (→Wa3)

..

Trudno powiedzieć, czym kierowano się w Wa1, przenosząc akcenty pod akordy, co może sugerować akcentowanie ich dolnej zamiast górnej nuty. Dodanie w Wa2 (→Wa3) równoległych akcentów pod pr.r. raczej nie przybliżyło zapisu do wersji Wf. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma pewności, czy Wf wiernie odtwarza pisownię [A], a co za tym idzie, intencję Chopina w tej kwestii.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wa

t. 178

Utwór: op. 19, Bolero

Akcent na des4-f4 w Wf (→Wn) i Wa3

Bez znaku w Wa1 (→Wa2)

..

Brak akcentu w Wa1 (→Wa2) to zapewne przeoczenie sztycharza, uzupełnione w Wa3.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wa