Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1-4

Utwór: op. 19, Bolero

Akcenty długie w Wf

akcenty długie t. 1-4

Akcenty krótkie w Wn i Wa

akcenty krótkie t.1-4

..

W Wa akcenty w 4 pierwszych taktach, jak i w praktycznie całym utworze, są krótkie. Jest to dowolna zmiana adiustatorów. Długie akcenty, zapewne wpisane przez Chopina w [A], ma tu tylko Wf. Pewną niejednoznaczność wprowadzają 3 pierwsze akcenty Wn, które charakteryzują się nieco innym krojem (są węższe) od pozostałych znaków w tym źródle – być może należy je również odczytywać jako długie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Adiustacje Wn

t. 1-3

Utwór: op. 19, Bolero

..

W Wf nie ma osobnych fermat dla oktaw w l.r. Znaki dodali adiustatorzy Wn i Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 19, Bolero

Dedykacja w Wf (→Wn,Wa1) i Wa3

Bez dedykacji w Wa2

..

W Wa2 usunięto dedykację ze strony tytułowej. Przywrócono ją już w Wa3 i umieszczono nad tytułem nagłówkowym.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Dedykacje

t. 5-11

Utwór: op. 19, Bolero

..

Brak pauzy ósemkówej w najniższym głosie l.r. jest zapewne wynikiem niedokładności Chopinowskiej notacji [A], powtórzonej następnie w Wf (→Wn). Dodajemy tę pauzę ósemkową; podobnie w t. 11. Pauzy w obu taktach uzupełnił również adiustator Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa

t. 6-18

Utwór: op. 19, Bolero

Bez palcowania w Wf (→Wn)

TGTU

Palcowanie w Wa

Palcowanie dla PRAWEJ ręki na tej stronie:
t. 6, od 1. nuty: 1,5,2,1;
t. 9, od 3. nuty: 1,2,4,1,2,5
t. 16, od 1. nuty: 1,4,1,3,5,3,1,4,1
t. 17, od 1. nuty: 2,4,2,1,3,2,3,5,3
t. 18, od 1. nuty: 1,4,1,2

..

Palcowanie w całym Wa jest nieautentyczne i pochodzi od wydawcy – na tej stronie tylko dla pr.r. w t. 6, 9 i 16-18.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa