Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 27 nr 1, Nokturn cis-moll

..

i legato, mimo że umieszczone jedno po drugim, obowiązują z pewnością od 1. nuty. Takie umiejscowienie sugeruje też ich łączne użycie, co najprawdopodobniej oznacza, że legato ma tu podwójne znaczenie artykulacji i "legata harmonicznego".

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

t. 1-2

Utwór: op. 27 nr 1, Nokturn cis-moll

Bez łuku w Wn (→Wf)

Łuk w Wa

..

Łuk Wa jest z pewnością nieautentycznym dodatkiem. Podobną adiustację wprowadzono w Wa także w t. 84-85 i 86-87. Por. Nokturn Des nr 2, t. 2-6.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa

t. 1

Utwór: op. 27 nr 1, Nokturn cis-moll

Tytuł i dedykacja w Wn (→Wf)

Elementy dodane w Wa

..

Zarówno sentymentalny tytuł "Les Plaintives", jak i określenie 7e Nocturne, lokujące Nokturn na liście dotychczas przez Chopina wydanych utworów tego gatunku, są w Wa z pewnością dowolnym dodatkiem wydawcy.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Dedykacje , Różne tytuły

t. 2

Utwór: op. 27 nr 1, Nokturn cis-moll

..

Usuwamy cyfry 6, którymi sekstole oznaczone są w źródłach także w tym takcie. Niewykluczone, że jest to wynik dosłownego odczytania skrótu, którym Chopin oznaczył w autografie powtarzanie w t. 2 grupy rytmicznej z t. 1.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

t. 3

Utwór: op. 27 nr 1, Nokturn cis-moll

Oznaczenia   w Wn

Oznaczenia   w Wf (→Wa)

..

W Wf (→Wa) oznaczenia   umieszczone są za wcześnie o jedną ósemkę.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf