Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 25 nr 10, Etiuda h-moll

Tytuł i dedykacja w KG

!!!   warianty jak poprzednio, (bez wyszczególniania Wn1a). Numerki zmienić odpowiednio na 10me 10, X i 22

Tytuł i dedykacja w Wn1

Tytuł i dedykacja w Wn2 (→Wn3)

Tytuł i dedykacja w Wf

Tytuł i dedykacja w Wa1 i Wa3

Tytuł w Wa2

Propozycja redakcji

..

W tekście głównym podajemy tytuł i dedykację zgodnie ze stroną tytułową całego opus w KG i Wf.
Patrz Etiuda As nr 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 25 nr 10, Etiuda h-moll

w KG, Wa i Wn2 (→Wn3)

!!!   miniat: symbol metrum          tu TGTU

w Wf i Wn1

!!!         C

..

Użycie metrum dziwi jedynie w Wn1, gdyż w Wf nie użyto oznaczenia w Etiudach – wbrew ręko­pisom – ani razu, ani w op. 25, ani w op. 10, ani w Etiudzie f Dbop. 36 nr 1 (por. też Impromptu As op. 29). W każdym razie, prawidłowość i autentyczność metrum jest niepodważalna wobec zgodnej wersji KG i Wa.
Właściwe metrum przywrócono w Wn2 (→Wn3).
Podobnie w t. 104.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Zmiany metrum , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , 4/4 czy 2/2

t. 1

Utwór: op. 25 nr 10, Etiuda h-moll

Bez określenia w KG (→Wn) i Wf

!!!   miniat: pasek z napisem.      Tu pusta klisza 

w Wa

TGTU

..

Pojawiające się tylko w Wa określenie sempre legato było prawdopodobnie dopisane przez Chopina w podkładzie do tego wydania.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

t. 3-4

Utwór: op. 25 nr 10, Etiuda h-moll

Osiem akcentów w KG (→Wn) i Wa

!!!   miniat: pół taktu, tylko górna 5-linia, bez łuku.      TGTU

Osiem  w Wf

..

Oznaczenia  w Wf to wersja pierwotna – w KG widać, że Chopin wszystkie je skreślił i zastąpił akcentami.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Autentyczne korekty KG

t. 4-5

Utwór: op. 25 nr 10, Etiuda h-moll

Łuk KG (możliwa interpretacja→Wn1) i Wa

!!!   miniat: ostatnia triola t. 4 i pierwsza t. 5, tylko górna 5-linia, bez forte; akcenty blisko pr.r. (na miniaturze)        Jeden łuk do połowy t. 5

Łuki KG (prawdopodobna interpretacja), Wf i Wn2 (→Wn3)

TGTU

..

W KG zarówno koniec łuku w t. 4 (na końcu linii), jak i początek łuku w rozpoczynającym nową linię t. 5 zapisane są ruchem na tyle obszernym, że można je odczytać jako jeden łuk. Zdaniem redakcji, jest jednak bardziej prawdopodobne, że początek tematu Chopin chciał podkreślić nowym łukiem.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Niedokładności KG