Zagadnienia : Niedokładności Wn

t. 45-47

Utwór: op. 25 nr 7, Etiuda cis-moll

 w KG

!!!   miniat: t. 45, tylko dolna 5-linia, bez pedału, fz (i akcentu).              TGTU (3 takty)

Bez znaku w Wf

 w Wa

!!!     EZnieU3 (3 takty)

 w Wn1

!!!     w t. 45 EZnieU, dalej EZTU

 w Wn2 (→Wn3)

!!!     w t. 45 EZnieU2, dalej EZTU

..

Widełki  zostały dopisane przez Chopina w KG i zapewne w podkładzie do Wa. W tekście głównym odtwarzamy zakres znaku w KG, wersje pozostałych źródeł są prawdopodobnie (Wa) lub z pewnością (Wn) niedokładne.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Zakresy widełek dynamicznych , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty KG

t. 60-62

Utwór: op. 25 nr 7, Etiuda cis-moll

Łuki Wa

!!!     TGTU

Łuki KG

!!!     jak TGTU, ale bez łuku w t. 62

Łuki Wn1

!!!      t. 60-61 jak war 22 (KG= 2 łuki); t. 62 EZnieU2

Łuki Wn2 (→Wn3)

!!!     pierwsze dwa łuki jak poprzednio, potem EZnieU1

Łuki Wf

!!!     EZnieU (2 łuki)

Alternatywna propozycja redakcji

!!!     2 łuki, w t. 60-61 EZnieU (jak Wf), potem w t. 62 EZTU

..

Wśród wielu wersji frazowania partii l.r. tylko dwa łukowania – Wf i Wa – można uznać za autentyczne i kompletne. KG zgadza się z Wa, brak w nim jednak łuku w t. 61, co niewątpliwie jest niedokładnością; łukowanie to odtworzono następnie w Wn1 z niewielką zmianą w t. 62. W Wn2 (→Wn3) uzupełniono brak łuku w t. 61, rozpoczynając wcześniej łuk z t. 62, jest to dowolna adiustacja. W tekście głównym podajemy nie budzącą żadnych wątpliwości wersję Wa, zaś jako rozwiązanie alternatywne proponujemy wyraźnie odmienną wersję Wf, w której łuk w t. 62, być może niedokładny, zastępujemy łukiem występującym w KG i Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Niedokładności Wn , Adiustacje Wn , Błędy KG