Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 25 nr 6, Etiuda gis-moll

Tytuł i dedykacja w KF

!!!    jak war 22 poprzednich etiud, tylko 6me Etude   i numer 6 przed nutami

Tytuł i dedykacja w Wn1

!!!    ten i następne warianty ściśle wg Etiudy As ze zmianą numeru, gdzie występuje (zamiast 1re ma być 6me, a zamiast I – VI, zamiast 13 – 18)

Tytuł i dedykacja w Wn2 (→Wn3)

Tytuł i dedykacja w Wf

Tytuł i dedykacja w Wa1 i Wa3

Tytuł w Wa2

Propozycja redakcji

..

W tekście głównym podajemy tytuł i dedykację zgodnie ze stroną tytułową całego opus w KF i Wf.
Patrz Etiuda As nr 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 25 nr 6, Etiuda gis-moll

w KF, Wa i Wn2 (→Wn3)

!!!      miniat: tylko znak metrum.     Tu przekreślone C = TGTU

w Wf i Wn1

!!!     tu C

..

Użycie metrum  dziwi jedynie w Wn1, gdyż w Wf nie użyto oznaczenia  w Etiudach – wbrew rękopisom – ani razu, ani w op. 25, ani w op. 10, ani w Etiudzie f Dbop. 36 nr 1 (por. też Impromptu As op. 29). W każdym wypadku, prawidłowość i autentyczność metrum  jest niepodważalna wobec zgodnej wersji KF i Wa. Właściwe metrum przywrócono w Wn2 (→Wn3).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Zmiany metrum , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , 4/4 czy 2/2

t. 2-3

Utwór: op. 25 nr 6, Etiuda gis-moll

..

W KF partia pr.r. zapisana jest w tych taktach skrótowo – za pomocą znaków •/• – jako powtórzenie t. 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Skrótowy zapis A

t. 4

Utwór: op. 25 nr 6, Etiuda gis-moll

..

W KF 2., 3. i 4. grupa szesnastek zapisane są skrótowo jako powtórzenie pierwszej. Notacja ta – z pewnością zaczerpnięta z [A] – niewątpliwie oznacza powtórzenie realnych wysokości dźwięków z 1. grupy, a nie samych nut bez znaków chromatycznych, czego nie zrozumiano początkowo w żadnym z pierwszych wydań (Wf, Wa1, Wn1). Konieczne krzyżyki, pojedyncze i podwójne, dodano dopiero w Wa2 (→Wa3) i Wn2 (→Wn3).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Skrótowy zapis A

t. 4

Utwór: op. 25 nr 6, Etiuda gis-moll

..

W Wf, Wa1 i Wn1 błędnie odczytano skrótową notację KF i pozostałych rękopisów edycyjnych, podając 2., 3. i 4. grupę szesnastek bez żadnych znaków chromatycznych. Błąd poprawiono w Wa2 (→Wa3) i Wn2 (→Wn3).
Podobnie w niemal wszystkich analogicznych miejscach – por. t. 8, 20 i 36, a także 12 i 40.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błędy Wa , Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy Wn , Adiustacje Wn , Niedokładności KF