Zagadnienia : Niedokładności Wn

t. 1

Utwór: op. 25 nr 6, Etiuda gis-moll

w KF, Wa i Wn2 (→Wn3)

!!!      miniat: tylko znak metrum.     Tu przekreślone C = TGTU

w Wf i Wn1

!!!     tu C

..

Użycie metrum  dziwi jedynie w Wn1, gdyż w Wf nie użyto oznaczenia  w Etiudach – wbrew rękopisom – ani razu, ani w op. 25, ani w op. 10, ani w Etiudzie f Dbop. 36 nr 1 (por. też Impromptu As op. 29). W każdym wypadku, prawidłowość i autentyczność metrum  jest niepodważalna wobec zgodnej wersji KF i Wa. Właściwe metrum przywrócono w Wn2 (→Wn3).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Zmiany metrum , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , 4/4 czy 2/2

t. 25

Utwór: op. 25 nr 6, Etiuda gis-moll

 w KF, Wf, Wa i Wn2 (→Wn3)

!!!   miniat: pół taktu, tylko dolna 5-linia, bez łuku nad akordami.            Tu gwiazdka przed 3. ósemką, bez nawiasu

 w Wn1

!!!     po 3. ósemce

Wariantowa propozycja redakcji

!!!     TGTU = 2 gwiazdki, każda w innym nawiasie

..

Zdaniem redakcji, wcześniejsze niż w podobnych sytuacjach zdjęcie pedału może być wynikiem pomyłki Chopina, który podpisując pedalizację, zapewne w już ukończonym tekście wysokościowo-rytmicznym, tylko zobaczył zmianę akordu, a nie sprawdził jego brzmienia. Dlatego w tekście głównym proponujemy rozwiązanie wariantowe.
Umieszczony nieco dalej znak  w Wn1 jest zapewne pomyłką.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Niedokładności Wn , Adiustacje Wn

t. 34

Utwór: op. 25 nr 6, Etiuda gis-moll

..

W 2. połowie taktu, w KF (→Wn1), Wf i Wa1 nie ma krzyżyków podwyższających c1 na cis1d1 na dis1. W Wa2 (→Wa3) uzupełniono drugi z nich, a w Wn2 (→Wn3) – oba.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności KF

t. 47-48

Utwór: op. 25 nr 6, Etiuda gis-moll

..

Notacja znaków chromatycznych wykazuje w źródłach znaczne niedokładności i różnice, nie powodujące wszakże trudności w odczytaniu intencji Chopina. Ze względu na użycie w niektórych źródłach przenośnika oktawowego nie jest też jasne, które znaki należy uznać za konieczne. Najpoważniejszy błąd znalazł się w Wa1, w którym w t. 47 nie ma ani jednego  obniżającego ais na a. KF (→Wn1) i Wf mają  dający a3 przed 1. szesnastką; znak ten dodano w Wa2 (→Wa3) wraz z odpowiednim  w l.r. W t. 48 w KF, Wf i Wa1  dający a1 pojawia się dopiero przed 3. szesnastką; potrzebny znak na początku taktu dodano w Wn1 i Wa2 (→Wa3), ale tylko w Wa2 (→Wa3) usunięto zbędny w tej sytuacji znak przed 3. tercją. W pełni poprawną notację ma jedynie Wn2 (→Wn3).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Niedokładności KF

t. 58

Utwór: op. 25 nr 6, Etiuda gis-moll

..

Brak  przywracającego dis2 to typowa niedokładność pisowni Chopinowskiej. Znak uzupełniono tylko w Wn2 (→Wn3).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Niedokładności KF