Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie


Wydawca: Wessel & Co
Data: IV 1836
Numer wydawniczy: W & CoNo1645
Tytuł: Souvenir de la Pologne, | 4e. Recueil de Quatre Mazurkas, | No. 1
Dedykacja: Monsieur le Comte de Perthuis

Wa1 odtworzono tekst Wf1, popełniając szereg niedokładności (np. brak łuków w t. 3 i 64), a także wprowadzając pewne zmiany i uzupeł­nienia, na ogół na podstawie porównania miejsc analogicznych (np. t. 21, łuk w t. 26-27, rytmy w t. 39-40). W niektórych sytuacjach nie jest pewne, czy wersje Wa1 są wynikiem niedokładności sztycharza, czy działań adiustacji, np. akcenty w t. 33-36 i analog. Chopin nie brał udziału w jego powstaniu.

Wa1 wykazuje szereg cech typowych dla wydawnictw Wessla: notację przednutek i półnut, czy dowolnie dodany tytuł.

Wa2. Od roku 1845 kolejne nakłady Wa ukazywały się z drobnymi zmianami w Mazurku C nr 2 i nr 4. W związku z zastąpieniem indywidualnej strony tytułowej opusu przez grupową, w Wa2 pominięto dedykację. Ponieważ w Mazurku g nie wprowadzono żadnych zmian w tekście nutowym, nie wyodrębniamy Wa2 w tym Mazurku jako niezależnego źródła. Fotografie stron z Mazurkiem g w egzemplarzu Wa2 można obejrzeć jako strony początkowe Mazurka C.

Oryginał w: The University of Chicago Library, Chicago
Sygnatura: M32.C54 M464 c.1