A - Autograf


Data: (IX-X) 1835
Tytuł: 4 Mazurkas || Nro 1
Dedykacja: Monsieur le Comte de Perthuis

Autograf Mazurków op. 24 został napisany niemal na pewno później niż okolicznościowy autograf trzeciego z nich (Mazurka As – AI), datowany na 22 IX 1835 i zawierający jeszcze nieostateczną wersję utworu. Z drugiej strony, w połowie grudnia tego roku dzieło było już prawdopodobnie wydrukowane: najpierw w Lipsku, a następnie w Paryżu. Wydaje się więc, że A musiał być gotowy nie później niż na początku listopada. 

Na podstawie A w firmie Breitkopf & Härtel sporządzono Wn1. Rękopis zawiera typowe w takiej sytuacji obce dopiski kredką (napisy na początku utworu) i ołówkiem (liczby oznaczające planowany rozkład tekstu nutowego na strony i systemy).

A pisany był szybko, jednak z widoczną dbałością o czytelność. Zdecydowana większość poprawek ma postać skrobań (np. usuwanie pedalizacji i nut basowych na 1. miarę taktu w t. 3-4) lub uzupełnień istniejących znaków, zmieniających ich kształt i sens (np. zmiana kropek przedłużających nuty na pauzy szesnastkowe w t. 33 lub poprawka łuków w t. 39-40). Tak typowe dla Chopinowskich rękopisów skreślenia w tym Mazurku występują tylko dwukrotnie, w t. 34 i 62.

O pośpiechu świadczą m.in. nieprecyzyjnie stawiane łuki, często z dużym rozmachem, co w wielu miejscach utrudnia ich jednoznaczne odczytanie, np. w t. 21. Widoczne są także inne oznaki pospiesznego zapisu: niektóre znaki wykazują wyraźną redukcję formy graficznej, graniczącą nieomal ze szkicowością, np.  w t. 31 czy znaki  w t. 32 lub 36.

Oryginał w: Biblioteka Narodowa, Warszawa
Sygnatura: Mus. 216