Zagadnienia : Adiustacje Wn

t. 18

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

 w A (→KG,Wf,Wa)

w Wn

..

Przesunięcie początku znaku  to zapewne rutynowa adiustacja Wn, dopasowująca znaki do struktur rytmicznych, np. wiązań czy taktów.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn

t. 20

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

Dodajemy ostrzegawczy przy g1. Podobnego uzupełnienia dokonano w Wn2 (→Wn3).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wn

t. 21

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

 w A (→KG,Wf)

w Wn

Bez  w Wa

..

W Wa przeoczono , natomiast w Wn znak przesunięto tak, by wypełnił jeden takt.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Niedokładności Wa

t. 28

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Ćwierćnuta i ósemka w A (→Wf,Wa)

Ćwierćnuta w KG

Ćwierćnuta z kropką w Wn

..

W KG przeoczono ósemkę b1 w dolnym głosie pr.r., co w Wn zadiustowano, dodając kropkę przedłużającą przy ćwierćnucie b1.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Błędy KG

t. 33

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Ćwierćnuta g1 w A (→KG)

Ćwierćnuta z kropką w Wf i Wa

Pisownia jednogłosowa w Wn

..

W A (→KG), zapewne w wyniku przeoczenia, ćwierćnuta g1 została zapisana bez kropki przedłużającej. W Wf i Wa, niewątpliwie słusznie – por. t. 17, dodano kropkę, natomiast zastosowana w Wn jednogłosowa pisownia 2. połowy taktu błędnie włączyła końcowe e1 do melodii górnego głosu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Adiustacje Wn , Adiustacje Wf , Niedokładności A