Zagadnienia : Kliniki

t. 69

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Klinik i kropka w A, prawdopodobne odczytanie

Kropki staccato w A (możliwe odczytanie→Wa)

Bez znaków w KG (→Wn) i Wf

..

Na początku taktu nad akordem pr.r. A ma znak przypominający klinik. Znak jest jednak umieszczony na tyle wysoko, że nie można wykluczyć, że jest to przypadkowy odprysk atramentu (por. podobny, nieco większy znak 2 linijki wyżej, nad t. 64). Znak uwzględniono tylko w Wa (jako kropkę staccato).
W KG (→Wn) i Wf przeoczono ponadto niewątpliwą kropkę staccato w partii l.r.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Kliniki , Błędy KG

t. 136

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

3 kropki staccato w A (prawdopodobne odczytanie→Wa) i Wn

2 kropki w KG

3 kliniki w A, możliwe odczytanie

2 kliniki w Wf

..

Nie jest w pełni jasne, jakie znaki staccato Chopin miał na myśli w tym takcie. W A kształtem przypominają one kropki, są jednak większe niż na ogół – być może Chopin je pogrubiał dla lepszej widoczności lub przerabiał kliniki na kropki. W Wf odczytano je jako kliniki (z wyjątkiem pominiętego znaku w l.r.), w KG i Wa – jako kropki (w kopii pominięto znak w l.r., uzupełniony w Wn).

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Kliniki , Niedokładności KG

t. 140

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Kropki staccato w A (→Wa,KGWn)

Kliniki w Wf

..

Dwa znaki staccato widoczne w A wydają się być kropkami, choć są nieco większe niż zwykle – przypuszczalnie Chopin je pogrubiał dla lepszej widoczności. W Wf odczytano je jako kliniki.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Kliniki , Niedokładności A

t. 197

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Kropka staccato w A (prawdopodobne odczytanie→KG)

Klinik w A, możliwe odczytanie

Bez znaku w Wa, Wf i Wn.

..

W A nie jest całkiem jasne, czy znak staccato nad oktawą jest kropką, czy klinikiem. W tekście głównym podajemy kropkę, gdyż mimo nieregularnego kształu znak wielkością odpowiada raczej kropce; tak też odczytał go kopista. W Wa, Wf i Wn, zapewne w wyniku omyłki, znak pominięto.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Błędy Wa , Błędy Wn , Kliniki