Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 42, Walc As-dur

w Wn i Wa

piano

Bez oznaczenia w Wf

bez "p"

..

Określenie  Chopin dopisał w Wfn (→Wn), ma je także Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Autentyczne korekty Wn , Autentyczne korekty Wa

t. 1

Utwór: op. 42, Walc As-dur

Bez określenia w Wf i Wn

w Wa

Vivace bez nawiasów

Wariantowa propozycja redakcji

..

Określenie tempa Vivace zostało wprowadzone najprawdopodobniej przez Chopina w podkładzie dla Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Zmiany określeń tempa , Autentyczne korekty Wa

t. 1-8

Utwór: op. 42, Walc As-dur

Bez łuków w Wf0 (→Wf,Wa,Wn1)

TGTU, miniatura - najlepiej do połowy 2. taktu (odpowiednio ściśnięte)

Łuki Wn2 (→Wn3)

łuki przetrzymujące do ósmego taktu, min. - najlepiej do poł. 2 taktu (odpowiednio ściśnięta)

..

W Wn2 (→Wn3) dodano dowolnie łuki przetrzymujące półnuty es1. Pisownia taka wyraźniej przekazuje ideę ciągłego, ośmiotaktowego trylu, którą Chopin niewątpliwie miał na myśli. W tekście głównym pozostawiamy jednak niebudzącą wątpliwości notację źródeł. O tym, że obie te pisownie znaczą to samo, przekonują różne autentyczne zapisy czterotaktowego trylu w Walcu Des op. 64 nr 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 42, Walc As-dur

Palcowanie WfD

"24"

Bez palcowania w Wf, Wn i Wa

..

W WfD Chopin dopisał palcowanie dla trylu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD

t. 1

Utwór: op. 42, Walc As-dur

Tytuł nagłówkowy Wf i Wn

"Valse", czyli TGTU

Tytuł na okładce Wf

"Grande Valse Nouvelle" (w jednej linii)

Tytuł Wa

"Grande Valse"

..

W tekście głównym podajemy tytuł w brzmieniu przyjętym w nagłówkach Wf i Wn. Nie ulega wątpliwości, że dodatki do tytułu, jak "grande" w Wf i Wa czy "nouvelle" na stronie tytułowej Wf zostały wprowadzone w celach marketingowych i z inicjatywy wydawców (być może czasem za zgodą Chopina).
Wydany w oficynie Paciniego (Wf) Walc ukazał się jako część większego albumu "Cent-Et-Un" i został opatrzony kolejnym numerem – 68. W związku z tym, numeracja stron jest kontynuowana: rozpoczyna ją s. 408, a kończy s. 415. Tytułem albumu Paciniego, niewątpliwie w celu reklamowo-handlowym, posłużył się równiez wydawca angielski, Wessel, dodając w Wa do Walca określenie "Cent-et-Un".

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Różne tytuły , Adiustacje Wf