KLI - Kopia Linowskiego


Data: 2 XI 1830
Tytuł: Exercice 1.
Dedykacja: Brak

Kopia pierwotnej wersji Etiudy (wraz z Etiudą a nr 2), sporządzona najprawdopodobniej przez Józefa Linowskiego, kolegę Chopina z warszawskiej Szkoły Głównej Muzyki. KLI opatrzona jest datą „2 Listopada 1830” i tytułem Exercice 1. Kilka mechanicznych błędów wysokościowych, jakich Chopin nie mógłby popełnić (t. 26, 13. szesnastka gis1, t. 66, 12. szesnastka c1, t. 71, 11. szesnastka h2; także w Etiudzie a), wyklucza podawaną w wielu publkacjach możliwość, iż mamy do czynienia z autografem. Zawiera także inne błędy i usterki, jak pomyłkowe pominięcie znaków 8, oznaczających dolne oktawy (np. w t. 3, 23-24, 60) czy brak kresek taktowych w t. 65-68.

KLI  pozwala w znacznym stopniu odtworzyć pierwotną wersję Etiudy, zapisaną w prawdopodobnie jedynym autografie dzieła, [AI]. Od wersji ostatecznej różni się ona całkowitym brakiem oznaczeń wykonawczych, wieloma szczegółami melodyczno-harmonicznymi (np. h3 zamiast a3 na końcu t. 5 i 53, d2, d1 i d w t. 26, brak zmian harmonicznych w połowie t. 60 i 64) i bardziej schematyczną partią l.r. (np. oktawy zamiast pojedynczych nut w t. 37 i 39, a także przetrzymane oktawy w t. 65-66 i 69-70).

Niemal wszystkie oktawy l.r. notowane są skrótowo, za pomocą znaków 8, co niewątpliwie przyspieszało i ułatwiało zapis Etiudy (wysiłku i uwagi wymaga zwłaszcza pisanie linii dodanych). W późniejszej wersji Wf wiele z tych skrótów zmieniono na nuty, co sugeruje, że Chopin traktował ten typ skrótu wyłącznie jako ułatwienie zapisu. Zwraca też uwagę nietypowa notacja figuracji pr.r. z użyciem przenośnika oktawowego nad nutami zapisanymi na dolnej pięciolinii w kluczu basowym, np. w t. 56, 68, 78.

Oryginał w: Muzeum Fryderyka Chopina, Warszawa
Sygnatura: M/190