Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 16

Utwór: op. 24 nr 4, Mazurek b-moll

Akcent długi w A (→Wn1Wf)

Akcent krótki w Wa i Wn2 (→Wn3)

..

Akcent długi A został całkiem wiernie odtworzony w Wn1 (→Wf). Jednak w Wa i Wn2 (→Wn3) znak skrócono do postaci zwykłego, krótkiego akcentu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa

t. 18

Utwór: op. 24 nr 4, Mazurek b-moll

Akcent długi w A (→WnWf)

Akcent krótki w Wa

..

W Wa zmieniono dowolnie krój akcentu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa

t. 18

Utwór: op. 24 nr 4, Mazurek b-moll

Kropka między nutami w A (→Wn1Wf)

Bez znaku w Wa

Kropka nad nutami w Wn2 (→Wn3)

Propozycja redakcji

..

Nie jest pewne, czy kropka widoczna w A między nutami seksty a1-f2 jest znakiem staccato, czy odpryskiem atramentu bez znaczenia. Wszędzie tam, gdzie Chopin oznaczył staccato w analogicznej sytuacji, znaki umieszczone są nad nutami. Dlatego redakcja pozostawia ewentualne uwzględnienie kropki do uznania wykonawcy.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Niedokładności Wa

t. 26

Utwór: op. 24 nr 4, Mazurek b-moll

Kropka w A (→WnWf)

Bez znaku w Wa

..

W Wa przeoczono kropkę staccato dla nuty basowej As.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa

t. 38

Utwór: op. 24 nr 4, Mazurek b-moll

Akcent długi w A (→WnWf)

Akcent krótki w Wa

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa