Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 111-112

Utwór: op. 44, Polonez fis-moll

Bez znaków w Wn

Wn, Wf1 Tu bez kliszy 

Akcenty długie w Wf

Wf 2 długie akcenty w miejscu krótkich TGTU

Krótkie akcenty w Wa

TGTU

..

Zdaniem redakcji, długie akcenty w Wf mogą być skutkiem nietrafnej interpretacji rękopiśmiennych znaków przez sztycharza. W tekście głównym akceptujemy więc ich odczytanie przez Wa. Brak akcentów w Wn to zapewne niedopatrzenie Chopina lub sztycharza.

W tekście głównym podążamy za Wa, uznając brak akcentów w Wn za niedokładność [A], a różnicę w wielkości akcentów w Wf za przypadkową.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa , Autentyczne korekty Wf

t. 155

Utwór: op. 44, Polonez fis-moll

..

W Wf (→Wa1) nie ma znaków ostrzegawczych przed 1. ósemką pr.r. Niedokładność poprawiono w Wa2 (→Wa3). Znaki występują także w Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 259

Utwór: op. 44, Polonez fis-moll

..

W Wa1 nie ma  przed e3. Znak nie jest tu niezbędny, jednak niewątpliwie wskazany wobec  przed położoną na tej samej wysokości 4. szesnastką taktu. Dodano go Wa2 (→Wa3).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wa