Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 18

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

Akcent długi w Wf (→Wn)

!!!   miniat: nic.                TGTU

Krótki akcent w Wa

..

Wbrew Wf (→Wn) i analogicznym taktom Wa ma tu krótki akcent.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa

t. 204

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

..

W Wf nie ma znaków chromatycznych przed 4. i 8. szesnastką taktu, przy czym ze względu na użycie przenośnika oktawowego w zapisie 1. miary taktu, za niezbędny trzeba uznać jedynie  przed 4. nutą. W Wa uzupełniono ten właśnie znak, w Wn, w którym zrezygnowano z przenośnika, dodano oba potrzebne krzyżyki.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa

t. 296

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

..

W Wa1 pominięto ostrzegawczy  przed h na początku taktu. Znak dodano następnie w Wa2 (→Wa3).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki ostrzegawcze , Niedokładności Wa

t. 355

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

Akcent długi w Wf (→Wn)

!!!   miniat: 3. miara, tylko górna 5-linia.                 TGTU

Krótki akcent w Wa

EZnieU

..

Znak nad 3. miarą można odczytywać jako akcent – długi w Wf (→Wn), krótki w Wa – lub krótkie widełki diminuendo. Ta ostatnia możliwość jest jednak z praktycznego punktu widzenia bardzo mało prawdopodobna, gdyż po uprzednim  wykonanie tego motywu  może łatwo pozbawić go wyrazistości. Z tego względu przyjmujemy, że znaki te są akcentami.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa

t. 394-395

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

Bez znaków pedalizacji w Wf

!!!   miniat: ostatnia ósemka 394 i 2 ósemki 395, tylko dolna 5-linia.                  Tu pusta klisza 

  w Wn

gwiazdka po 6. ósemce 394, Ped jak TGTU, bez nawiasów

    w Wa

gwiazdka jak TGTU, Ped pod 2. ósemką 395, bez nawiasów

..

Brak zmiany pedału na przejściu taktów jest z pewnością niedopatrzeniem. Niedokładności w oznaczeniach pedalizacji można w związku z tym podejrzewać także w t. 390, 398 i 399, mimo że tam nie sugerują błędnego wykonania. Odpowiednie uzupełnienie wprowadzono zarówno w Wn, jak i w Wa (w tym ostatnim niedokładnie).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa