Zagadnienia : Brak znaku zdjęcia pedału

t. 206-208

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

Bez oznaczeń w Wf (→Wa,Wn1Wn2)

!!!   miniat: nic.                 Tu pusta klisza 

     w Wn3

EZnieU

[    ] proponowane przez redakcję

..

Znak  w t. 205, po którym w większości źródeł nie ma znaku , można odczytywać jako ogólną wskazówkę col  lub  simile (por. np. Etiudę Es op. 10 nr 11, t. 3-4). Zdaniem redakcji, bardziej prawdopodobna jest tu jednak niedokładność, spowodowana kombinacją przeoczeń Chopina i sztycharza Wf (np. znak  w t. 205 wypadłby w Wf na końcu linii, co sprzyja powstawaniu niedokładności). Uzupełnienia proponowane w tekście głównym wzorowane są na autentycznych oznaczeniach w t. 203-204. Podobne uzupełnienie wprowadzono w Wn3.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wn , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 211-212

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

Bez znaku w Wf (→Wn,Wa)

!!!   miniat: nic.                  Tu pusta klisza 

[] proponowane przez redakcję

..

Chopin nie sprecyzował momentu zdjęcia pedału, mając przypuszczalnie na myśli jego stopniowe zdejmowanie, tzw. pedał diminuendo. Tego typu zapis spotykamy niejednokrotnie w jego utworach, por. np. Etiudę Des op. 25 nr 8, t. 27 lub Koncert f op. 21, cz. I, t. 299-300. W tekście głównym proponujemy znak mniej więcej w miejscu, w którym zmieszanie kolejnych akordów przeważa nad wybrzmieniem basowej oktawy H1-H.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Brak znaku zdjęcia pedału

t. 236

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

 w Wf (→Wa,Wn1Wn2)

!!!   miniat: nic.                  Tylko Ped : tr pod ostatnią ósemką 235;                 red =  Ped jak TGTU

Bez pedalizacji w Wn3

Tu pusta klisza 

  [] proponowane przez redakcję

TGTU

..

Brak znaku  w tym takcie trzeba uznać za niedokładność – w tekście głównym uzupełniamy znak zgodnie z analogicznym t. 587. Znak  umieszczony jest w Wf (→Wn1Wn2) pod ostatnią ósemką t. 235, co wynika z braku miejsca pod nisko położoną nutą basową. W Wa znak umieszczono w t. 236 nad partią l.r., a w Wn3 pedalizację pominięto.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 249

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

Bez znaku w Wf (→Wn1Wn2)

!!!   miniat: nic.              Tu pusta klisza 

 w Wa i Wn3

jak TGTU ale bez nawiasu

[] proponowane przez redakcję

TGTU

..

Brak znaku  w Wf (→Wn1Wn2) to z pewnością pomyłka, jedna z kilku w tym fragmencie. Znak uzupełniono w pozostałych wydaniach.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 390

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

Bez  w Wf

!!!   miniat: 3 ostatnie ósemki 390, tylko dolna 5-linia.              Tu pusta klisza 

 przed 5. ósemką w Wn

 po 6. ósemce w Wa

TGTU ale bez nawiasu

 proponowana przez redakcję

..

Brak w Wf  po znaku  w t. 389 to najprawdopodobniej przeoczenie – Chopina lub sztycharza – gdyż nie widać powodu, by notacja odbiegała tu od pozostałych, podobnych fragmentów. Znak uzupełniono już w Wn i Wa. Patrz też t. 394-395.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Adiustacje Wn , Brak znaku zdjęcia pedału