Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1-3

Utwór: op. 64 nr 1, Walc Des-dur

..

W tekście głównym uwzględniamy pochodzące prawdopodobnie od Chopina palcowanie, wpisane ołówkiem w trzech pierwszych taktach WfD.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD

t. 1

Utwór: op. 64 nr 1, Walc Des-dur

Tempo di Valse w As

Vivace w AI, AII i AIII

Molto vivace w A (→WfWn,Wa)

..

Można się zastanawiać, czy trzy wersje określenia tempa Walca odzwierciedlają realne zmiany w koncepcji wykonania utworu, czy są tylko świadectwem uprecyzyjniania sformułowania definiującego tempo i ogólny charakter utworu. Redakcja mUltimate Chopin skłania się ku tej drugiej możliwości.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

t. 1

Utwór: op. 64 nr 1, Walc Des-dur

leggiero w A (→WfWn,Wa)

Bez określenia w AI, AII, AIII

..

Autografy okolicznościowe nie mają określenia leggiero, które Chopin wprowadził dopiero przygotowując Walc do druku. Por. t. 21.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

t. 1

Utwór: op. 64 nr 1, Walc Des-dur

Bez akcentu w AI, AII, AIII

Akcent długi w A

Akcent krótki w Wf (→Wn,Wa)

..

W A Chopin niewątpliwie wpisał długi akcent. We wszystkich wydaniach i nakładach Walca umieszczono akcent krótki.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wf

t. 1-2

Utwór: op. 64 nr 1, Walc Des-dur

Bez oznaczenia w AI, AII, AIII i A (→WfWn,Wa)

 w WaC

..

W WaC dodano dowolnie oznacznie między t. 1-2.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa