Strona: 
Źródło tekstu: 
s. 1, t. 1-30
s. 1, t. 1-30
s. 2, t. 31-61
s. 3, t. 62-94
s. 4, t. 95-124
Tekst główny
Tekst główny
As - Autograf szkicowy
AI - Autograf I
AII - Autograf Caraman
AIII - Autograf Rothschild
A - Autograf
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Drugie wydanie francuskie
WfD - Egzemplarz Dubois
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1op - Pierwsze wydanie niemieckie op. 64
Wn1Des - Pierwsze wydanie niemieckie Walca nr 1
Wn2op - Drugie wydanie niemieckie op. 64
Wn2Des - Drugie wydanie niemieckie Walca nr 1
Wn3op - Poprawiony nakład Wn2op
Wn3Des - Trzecie wydanie niemieckie Walca nr 1
Wn4Des - Zmieniony nakład Wn3Des
Wa - Wydanie angielskie
WaC - Najwcześniejsze wydanie angielskie
WaW1 - Pierwsze wydanie angielskie
WaW2 - Zmieniony nakład WaW1
Wybierz uwagi: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Różnice
Bez różnic
As - Autograf szkicowy
AI - Autograf I
AII - Autograf Caraman
AIII - Autograf Rothschild
A - Autograf
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Drugie wydanie francuskie
WfD - Egzemplarz Dubois
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1op - Pierwsze wydanie niemieckie op. 64
Wn1Des - Pierwsze wydanie niemieckie Walca nr 1
Wn2op - Drugie wydanie niemieckie op. 64
Wn2Des - Drugie wydanie niemieckie Walca nr 1
Wn3op - Poprawiony nakład Wn2op
Wn3Des - Trzecie wydanie niemieckie Walca nr 1
Wn4Des - Zmieniony nakład Wn3Des
Wa - Wydanie angielskie
WaC - Najwcześniejsze wydanie angielskie
WaW1 - Pierwsze wydanie angielskie
WaW2 - Zmieniony nakład WaW1
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne
Prezentacja
Filtrowanie 
Kopiuj link PDF Tekst główny