Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 5-6

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Kontynuacja łuku w A (→WfWa)

Nowy łuk w Wn

..

Wskutek kumulujących się niedokładności, wywołanych przejściem do nowej linii – w Wf i Wn rozpoczyna się ona w t. 6 – łuk w Wn kończy się w t. 5, a t. 6 objęty jest nowym łukiem (aczkolwiek w Wn1op i Wn1As łuk w t. 6 sugeruje kontynuację). W tekście głównym podajemy niebudzące wątpliwości łukowanie A (→WfWa).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niepewna kontynuacja łuku

t. 7-8

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Widełki w A

Wf (→Wa), Wn2op (→Wn3op) i Wn2As

Bez znaków w Wn1op i Wn1As

..

Widełki  są w Wf przesunięte – wbrew A – na początek taktu. Zdaniem redakcji, jest to niedokładność. W Wn1op i Wn1As przeoczono oba znaki  i  w tych taktach, co uzupełniono w późniejszych Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Zakresy widełek dynamicznych , Błędy Wn

t. 8-24

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

..

W tekście głównym pomijamy występujący w źródłach  przypominający przy des2 w t. 8. Chopin przypuszczalnie obawiał się, że h1 na początku taktu może wywołać skojarzenie z d2. Podobnie w t. 24, który w A jest oznaczony jako powtórzenie t. 8.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Znaki ostrzegawcze , Ostatni znak przykluczowy

t. 9

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

Pedalizacja w A

Bez pedalizacji w Wf (→Wn,Wa)

..

Brak oznaczeń pedalizacji to niemal na pewno przeoczenie sztycharza Wf (→Wn,Wa).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf

t. 10-11

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

 w A (→WfWa)

Bez znaku w Wn

..

Brak widełek  to bez wątpienia niedopatrzenie sztycharza Wn. Widełki pominięto w Wn1op i Wn1As w całej linijce, obejmującej t. 6-11.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn