Zagadnienia : Znaki ostrzegawcze

t. 8-24

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

..

W tekście głównym pomijamy występujący w źródłach  przypominający przy des2 w t. 8. Chopin przypuszczalnie obawiał się, że h1 na początku taktu może wywołać skojarzenie z d2. Podobnie w t. 24, który w A jest oznaczony jako powtórzenie t. 8.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Znaki ostrzegawcze , Ostatni znak przykluczowy

t. 33

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

..

Dodany w Wf (→Wn,Wa ostrzegawczy przed des2 jest z pewnością uzasadniony po pięciotaktowej kadencji w Es-dur.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Znaki ostrzegawcze , Autentyczne korekty Wf

t. 47

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

..

W As (→A) brak  przy c2, co w tym kontekście trzeba uznać za niedokładność. Znak dodano już w Wf (→Wn,Wa).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Znaki ostrzegawcze , Autentyczne korekty Wf

t. 91

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

..

W A nie ma  ostrzegawczego przed a. W tym kontekście musi to być uznane za niedopatrzenie, zwłaszcza że znak był wpisany w As. Kasownik dodano w korekcie Wf (→Wn,Wa).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Znaki ostrzegawcze , Autentyczne korekty Wf

t. 93-98

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

..

Notacja znaków chromatycznych jest w tym fragmencie A niedokładna – np. nie ma ani jednego bemola obniżającego e2(1) na es2(1) w t. 94, 96 i 98. Jest to przypuszczalnie echo szkicowej pisowni As, w którym nie tylko nie ma tych bemoli, ale są kasowniki przed e1 w t. 93 i 97. Znaki uzupełniono w Wf (→Wn,Wa).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Znaki ostrzegawcze , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A , Autentyczne korekty Wf