Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 9

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

Kropka staccato w A (→Wf)

Bez znaku w Wn i Wa

..

W Wa i Wn przeoczono oznaczenie staccato nad 1. ósemką l.r. 

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wa

t. 35

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

Kropkę staccato w l.r. pod pierwszą nutą uzupełniamy na zasadzie analogii do staccato w pr.r. Podobnego uzupełnienia dokonano w Wn2 (→Wn3Wn4). W Wa nie uwzględniono również kropki w pr.r.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wn , Niedokładności Wa

t. 69

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

Korygując Wf1, Chopin zmienił i doprecyzował oznaczenia artykulacji w całym fragmencie meno mosso. Główna zmiana dotyczyła włączenia pod łuk, którym kończy się każdy czterotakt, także 2. połowy przedostatniego taktu, przy jednoczesnym usunięciu kropek staccato wypadających pod przedłużanym łukiem (t. 71-72, 75-76, 79-80, 87-88, 91-92, 95-96). Ponadto Chopin skorygował także kilka innych miejsc, dążąc do bardziej konsekwentnego niż w A oznaczenia artykulacji staccato w analogicznych sytuacjach – patrz t. 70-71.

Zarówno w Wf2, jak i w Wn1 powtórzono wersję Wf1 bez żadnych zmian, choć Wn1 nie jest wolne od niedokładności. Natomiast w Wa i w późniejszych Wn uzupełniono artykulację niemal do kształtu przedstawionego w tekście głównym (nie licząc dodatkowych adiustacji, jak w 2. połowie t. 95 w Wa, oraz drobnych błędów). 

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Autentyczne korekty Wf

t. 89

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W Wf (→Wa1,Wn1) łuk l.r., rozpoczęty w t. 88, nie ma tu kontynuacji na nowej stronie. Niedokładność poprawiono w kolejnych nakładach Wn i Wa2.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 101

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W Wa1 przeoczono łuk w pr.r.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wa