Zagadnienia : Błędy Wn

t. 7-8

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W Wn1, prawdopodobnie w wyniku omyłki 2. miara t. 7 oraz cały t. 8 zapisane są bez kropek staccato. W późniejszych Wn, zapewne w celu ujednolicenia wszystkich wystąpień tego fragmentu, usunięto kropki także na 3. mierze t. 7. Por. t. 111-112.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn , Adiustacje Wn

t. 10

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W Wn2 pierwsza nuta biegnika ma błędnie wysokość c1. Błąd poprawiono w Wn3 (→Wn4). 

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne

zagadnienia: Błędy Wn

t. 25

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W 2. połowie taktu w Wn1 przeoczono kropki staccato nad pr.r. Znaki uzupełniono w kolejnych Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn , Adiustacje Wn

t. 32

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W A przygodne znaki chromatyczne wpisane są tylko przed 1. akordem i a2-a3 na 5. ósemce pr.r. Wszystkie potrzebne znaki dodano już w Wf1, co powótrzono w pozostałych wydaniach (oprócz Wn1, w którym przeoczono  przy a3).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A , Adiustacje Wf

t. 34

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

Bez znaku w A (→WfWa)

Kropka staccato w Wn

..

Wn ma kropkę staccato także pod 1. ósemką l.r. Jest to przypuszczalnie pomyłka.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn