Zagadnienia : Skrótowy zapis A

t. 61-62

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

 w A (→Wf)

Bez znaków w KG (→Wn)

  w Wa

..

W KG (→Wn) nie ma  w t. 61, a ze względu na skrótowy zapis t. 62 także w tym takcie. Jest to prawdopodobnie wynik nieuwagi kopisty. Widełki w t. 62 pominięto również w Wa, co może mieć związek z interpretacją wspomnianego skrótu.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa , Skrótowy zapis A , Błędy KG

t. 62

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

Partia l.r. została w A (→KG) zapisana skrótowo jako powtórzenie poprzedniego taktu, co wygenerowało szereg nieporozumień w pierwodrukach – por. sąsiednie uwagi.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skrótowy zapis A

t. 158-166

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

T. 158, 160, 162-164 i 166 zostały w A (→KG) zapisane skrótowo za pomocą znaku powtórzenia poprzedniego taktu.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skrótowy zapis A