Zagadnienia : Błąd tercjowy

t. 46

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

W KG 1. nuta została omyłkowo zapisana tercję niżej – zamiast F1 pojawia się D1. Błąd poprawiono w Wn.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne

zagadnienia: Błąd tercjowy , Błędy KG

t. 48

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

W Wf1 ma jako dolną nutę ostatniej szesnastki pr.r. h1 zamiast d2. O niewątpliwej pomyłce świadczy zgodność wersji A i skorygowanej prawdopodobnie przez Chopina wersji Wf2 (→Wf3).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Błąd tercjowy , Autentyczne korekty Wf

t. 50

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

Trzecia szesnastka w l.r. ma w Wf1 błędnie wysokość c zamiast A

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Błąd tercjowy , Autentyczne korekty Wf

t. 55

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Odczyt dosłowny A (→KG,Wf1) – nuty e

Nuty es w Wf2 (→Wf3), Wa i Wn, interpretacja kontekstowa A (→KG,Wf1)

..

W A (→KG,Wf1) nie ma w tym takcie żadnych znaków chromatycznych. Nuty es (w różnych oktawach), występujące w dwóch poprzednich taktach i w kilku następnych, w tym w analogicznym t. 57, wskazują na pominięcie tu przez Chopina bemoli obniżających e na es, jedną z najczęstszych pomyłek, jakie zdarzało mu się popełniać. Wniosek ten potwierdza dodanie w Wf2 (→Wf3 obniżającego e3 na es3. W Wf3 dodano także dwa pozostałe potrzebne w tym takcie bemole, jednak jeden z nich postawiono błędnie przed górną nutą tercji, tak iż obniża g2 na ges2 (pomyłkę tę koryguje ołówkowy wpis w WfD, por. też t. 57). W Wn i Wa dodano wszystkie trzy niezbędne bemole.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dopiski WfD , Błędy wynikające z poprawek , Błąd tercjowy , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Adiustacje Wf

t. 56

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

W Wa druga szesnastka w l.r. ma błędnie wysokość es zamiast c

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wa , Błąd tercjowy