Zagadnienia : Błędy A

t. 12

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Akord w A

!!!   miniat: ten akord (lub pauza), tylko dolna 5-linia.      Tu tr=G-d-f-b z arpeggiem, ćwierćnuta (i potem pauza ćwierćnutowa);       red=to samo tylko z kasownikiem przed h.

Pauza w Wf (→Wn,Wa)

!!!     TGTU

..

Akord, rozpoczynający takt w A, zapisany jest bez  przed najwyższą nutą, co jest oczywistym przeoczeniem. Chopin zrezygnował z tego akordu, korygując Wf (→Wn,Wa). Ślady jego usuwania – wraz z arpeggiem – są wyraźnie widoczne w późniejszych egzemplarzach Wf. Por. t. 13.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A , Autentyczne korekty Wf

t. 34-36

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Bez kontynuacji łuku z t. 34 w A (→WfWn1), odczyt dosłowny

!!!   miniat: 4. grupa t. 34 i pierwsza 35 + 4. grupa 35 i pierwsza 36, obie pięciolinie, tylko pr.r., zwężony odstęp między pięcioliniami, nr t. 35.      Tu łuk 34 do kreski taktowej i nic więcej

Bez łuków w t. 35-36 w Wa3 i Wn2 (→Wn3Wn4)

!!!    to co poprzedni wariant, tylko łuk 34 do ostatniej nuty

Bez łuku w t. 35 w Wa4

!!!    łuk 34 do ostatniej nuty; 35 nic;   36 łuk od 1. do ostatniej nuty (dawne TGTU)

Proponowana interpretacja kontekstowa A

!!!!!!!    NOWE TGTU   !!!!!!   34 TGTU, 35-36 jeden łuk nad całą linijką, z lewej strony kontynuujący, w nawiasach kwadratowych

Proponowana interpretacja kontekstowa Wf (→Wn1)

!!!   jak stare TGTU, tylko nawiasy kwadratowe przed łukiem 35 i po łuku 36

..

Końcówka łuku A (→WfWn1) w t. 34 (ostatnim w linii tekstu) sugeruje kontynuację w następnym takcie, jednak w t. 35 łuk został pominięty w A (→WfWn,Wa). W późniejszych Wn skrócono łuk w t. 34. Zdaniem redakcji, brak łuków w t. 35-36 jest wynikiem nieuwagi Chopina przy pisaniu A (pominął tam także akcenty), toteż proponujemy uzupełnienie łuków. Ze względu na niejasność w kwestii zasięgu i ewentualnych podziałów łuków podajemy dwie propozycje.
W Wa4 dodano łuk w t. 36, co oczywiście jest dziełem adiustatora.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładne łuki A , Błędy A

t. 43

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

 fis w 2. grupie w A (→WfWa)

!!!   miniat: pół taktu, tylko dolna 5-linia.    Tu krzyżyk przed 6. szesnastką taktu

f i fis w Wn

!!!    kaso 2. nuta,   krzyżyk 6.

Dwa razy fis w WfS

!!!     dwa krzyżyki

Interpretacja A (→WfWa) proponowana przez redakcję

!!!    TGTU = jeden krzyżyk przed 2. nutą

..

W A (→WfWa podwyższający f na fis umieszczony jest dopiero w 2. grupie szesnastek. Utrwalona w poprzednich taktach tonacja D-dur nie pozostawia złudzeń, że brak  przed 2. nutą taktu jest kolejnym znakiem przeoczonym przez Chopina ze względu na oczywistość sytuacji. Wpisanie  przed 6. szesnastką wiązało się prawdopodobnie z odczuciem zmiany harmonicznej – od 2. grupy t. 43 do 1. grupy t. 44 przejściowo panuje tonacja fis-moll. Znak w 2. grupie zmylił adiustatora Wn, który wierząc, że w 1. grupie ma być f, dodał przed 2. szesnastką ostrzegawczy .
Zbyt późne umieszczenie przygodnego znaku chromatycznego zdarzyło się Chopinowi wielokrotnie, jak choćby w t. 42, a także w innych utworach, np. w Etiudzie As nr 10, t. 37, Sonacie b op. 35, cz. IV, t. 51, Mazurku a Dbop. 42B, t. 61, Koncercie f op. 21, cz. I, t. 100, cz. II, t. 75.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A , Dopiski WfS

t. 44

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

..

W A nie ma  podwyższającego f na fis w 7. szesnastce taktu. To oczywiste przeoczenie poprawiono w Wf (→Wn,Wa).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A , Autentyczne korekty Wf

t. 58

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

..

Pominięty w A  przywracający b1 został dodany w korekcie Wf1 (→Wf2,Wn,Wa).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy A , Autentyczne korekty Wf