Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t.

Utwór: op. 28 nr 24, Preludium d-moll

..

W zapisie pochodu tercji Chopin w A (→Wf,KFWn) wpisał 4 niekonieczne (ostrzegawcze?) kasowniki w t. 55: przed c4 (6. szesnastka), e3 (11. szesnastka), d3 (16. szesnastka) i a2 (18. szesnastka). Pominął natomiast potrzebny  przywracający cis2 na 11. szesnastce t. 56, co również powtórzono we wszystkich wymienionych źródłach. W Wa usunięto dwa niepotrzebne znaki, przed c4 i d3, a ponadto w trzech miejscach zmieniono enharmonicznie ortografię Chopinowską:

  • 12. szesnastkę t. 55 zapisano jako es3-ges3, usuwając niepotrzebne wówczas kasowniki przed następną tercją i dodając  przywracający e3 w kolejnej;
  • podobnie oktawę niżej w t. 56 (6., 7. i 8. szesnastka);
  • 11. szesnastkę t. 56 zapisano jako b1-des2, usuwając niepotrzebne wówczas kasowniki przed następną tercją i dodając  przywracający h1 w kolejnej. Notacja ta jest podobna do użytej przedtem przez Chopina (najpierw dwie oktawy wyżej, a następnie oktawę wyżej).

coś

kategoria redakcyjna:

t. 2-8

Utwór: op. 28 nr 24, Preludium d-moll

..

W A (→KF) partia l.r. jest w tych taktach (a także w t. 9) oznaczona skrótowo jako powtórzenie t. 1. 

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skrótowy zapis A

t. 3-4

Utwór: op. 28 nr 24, Preludium d-moll

..

W pierwszej części obu taktów w A widoczne są skreślenia w partii pr.r. W t. 3 poprawka dotyczyła najprawdopodobniej rytmu – wydaje się, że Chopin zaczął pisać pierwsze dwie nuty jako ósemkę z kropką i szesnastkę. Skreślenia w 1. połowie t. 4, mogły dotyczyć dwóch pauz, ćwierćnutowej i ósemkowej. Oznaczałoby to, że punktowana ćwierćnuta d1 i dochodzący do niej łuk przetrzymujący są późniejszym dodatkiem. Ślady tego typu drobnych zmian rytmicznych widoczne są także w dalszej części Preludium, patrz np. t. 5 i 8.

kategoria redakcyjna: Poprawki i zmiany; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Poprawki A , Skreślenia A , Zmiany linii głównej

t. 3

Utwór: op. 28 nr 24, Preludium d-moll

Akcent długi w A

!!!   miniat: wycinek, zakres znaku, tylko górna 5-linia.                        TGTU

Bez znaku w KF (→Wn)

 w Wf (→Wa)

EZnieU

..

Brak akcentu w KF (→Wn) to wynik nieuwagi kopisty, który pominął znaki z całej pierwszej linijki A. W Wf (→Wa) ten akcent długi odtworzono jako półtaktowe widełki diminuendo, co wprawdzie odpowiada mniej więcej długości znaku w A, ale nie uwzględnia jego umiejscowienia tylko pod ćwierćnutą a1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wf , Błędy KF

t. 4-7

Utwór: op. 28 nr 24, Preludium d-moll

  i  w A (→WfWa)

!!!   miniat: tyle co  , tylko górna 5-linia.            TGTU

Bez znaków w KF (→Wn)

..

Tak jak w t. 3, brak widełek dynamicznych w KF (→Wn) to wynik nieuwagi kopisty, który pominął znaki z całej pierwszej linijki A (t. 1-6) oraz t. 7 (w przypadku t. 7 odczytanie znaku w A jest w istocie utrudnione przez wyraźnie przebijające z odwrotnej strony skreślenia).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy KF