Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 2-32

Utwór: op. 28 nr 1, Preludium C-dur

Łuki od pauzy w A (→Wf)

!!!   miniat: wycinek A t. 10, tylko górna 5-linia.                TGTU = łuki pr.r. w t. 2-17, 22 i 28-31

Łuki nad szesnastkami w KF (→Wn) i Wa

!!!   miniat: wycinek KF (t. 10)

..

W t. 2-17, 22 i 28-32, w których figura pr.r. zaczyna się od pauzy i jest objęta jednym łukiem, moment rozpoczęcia tych łuków nie jest w A jasny. Zdecydowana ich większość rozpoczyna się nad lub nawet przed początkową pauzą (t. 4, 10, 13-15), tak iż tylko łuki w t. 5 i 17 wydają się dotyczyć wyłącznie nut. Ponieważ notacja nie wskazuje na chęć różnicowania zasięgu tych łuków – różnice mają charakter przypadkowych niedokładności – wszystkie je uznajemy za obejmujące cały takt i tę wersję podajemy w tekście głównym. Z drugiej strony, Chopin często pisał łuki z rozmachem, nie można więc wykluczyć, że i tu łuki miały w jego zamyśle dotyczyć tylko 5-szesnastkowych figur. Tak to odtworzył w swojej kopii Fontana, co powtórzono w Wn. Natomiast notacja Wf stwarza analogiczny problem interpretacyjny, jak A – wprawdzie większość łuków zaczyna się nad pauzą, a te w t. 28-32 nawet przed, ale ogólny obraz nie jest oczywisty, gdyż końce tych łuków również wykraczają daleko poza ostatnią szesnastkę, co oczywiście nie oznacza, że mają sięgać gdzieś dalej. W Wa, opartym na Wf, łuki obejmują jedynie szesnastki.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładne łuki A , Niedokładności Wa , Niedokładności KF

t. 21-27

Utwór: op. 28 nr 1, Preludium C-dur

Półtaktowe łuki w A (→KFWn1)

!!!   miniat: wycinek t. 21, tylko górna 5-linia;                    TGTU = po 2 łuki z triolami w t. 21, 24 i 27

Całotaktowe łuki w Wf

same łuki od pauzy, bez trójek triol

5-szesnastkowe łuki w Wa i Wn2 (→Wn3)

jak war_22 tylko od szesnastki

..

W t. 21, 24 i 27 Chopin w A (→KFWn1) opatruje figury pr.r. dwoma łukami "triolowymi", zapewne dla podkreślenia powrotu zasadniczego schematu rytmicznego po grupach taktów z kwintolami. Nie jest jasne, czy całotaktowe łuki Wf (odtworzone w Wa jako 5-szesnastkowe) to wynik nieuwagi sztycharza, czy celowa zmiana (dla ułatwienia sobie pracy?). Pięcioszesnastkowe łuki wprowadzono również w Wn2, co było logiczną konsekwencją ujednolicenia rytmu pr.r. w całym Preludium.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Adiustacje Wf