Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 150

Utwór: op. 22, Polonez

Akcent długi w Wf (→Wn1)

!!!   miniat: wycinek                      TGTU = akcent długi na 3

Krótki akcent w Wa i Wn2 (→Wn3)

zamiast długiego

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa

t. 155

Utwór: op. 22, Polonez

..

W trzydziestodwójkowym pasażu w Wf (→Wn1) nie ma znaków chromatycznych, które występują przed 1. akordem (nie uwzględniając przenośnika oktawowego) – kasowników a1 i a2 oraz  fis2. Porównanie z notacją dwóch poprzednich taktów, w których  e2 w pasażu umieszczono, pokazuje, że ewentualne reguły obowiązywania znaków w tego typu sytuacjach traktowano bardzo elastycznie. W pozostałych wydaniach notację częściowo uzupełniono – w Wa dodano  fis2, a w Wn2 (→Wn3)  a2. Patrz też t. 156.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa

t. 156

Utwór: op. 22, Polonez

..

W Wf (→Wn1) brak kasowników przed trzydziestodwójkami a1 i a2. Drugi z nich dodano w Wa, oba – w Wn2 (→Wn3).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa

t. 170-172

Utwór: op. 22, Polonez

 na ostatnią ósemkę w Wf (→Wa)

pod oktawą b-b1

 na końcu taktu w Wn

pod ostatnią szesnastką pr.r.

 pod 5. ósemką proponowany przez redakcję

TGTU

..

Można mieć wątpliwości, czy zatrzymanie pedału aż do ostatniej ósemki t. 170 i 172, jak jest w Wf, rzeczywiście odpowiada zamysłowi Chopina. Efekt przejściowego nałożenia akordu dominanty na tonikę mógł być zamierzony, jednak zdaniem redakcji, patrząc na krótszą, zgodną z przebiegiem harmonicznym pedalizację analogicznych t. 64 i 66, można przypuszczać, że w omawianych taktach oznaczenia mogą być niedokładne. Z tego względu, w tekście głównym przenosimy znaki  pod 5. ósemkę.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa