Zagadnienia : Przeoczenia odwołania alteracji

t. 79

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. I

..

[A] (→KG,WfWa1) w 2. połowie taktu nie było żadnych znaków chromatycznych, co daje ges w l.r. i g1(2) w pr.r. Pomyłkę Chopina poprawiono w Wn (częściowo – tylko  przed ges2 w 4. ćwierćnucie) i w Wa2.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Ostatni znak przykluczowy

t. 125

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. I

..

Przed ostatnią oktawą pr.r. w KG i Wf1 (→Wf2Wa1) nie ma znaków chromatycznych. Niezbędny  przywracający c1 dodano w korekcie Wf3 (→Wf4). W Wn i Wa2 kasowniki dodano przed obiema nutami oktawy. 

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf , Błędy powtórzone Wa

t. 207

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. I

Bez znaku chromatycznego w źródłach (ges1)

!!!   miniat: od 2. ćwierćnuty do końca taktu, tylko górna 5-linia.           TGTU (bemol des1 blisko nut)

ges1 sprecyzowane przez redakcję

EZnieU1

g1 jako alternatywna propozycja redakcji

EZnieU

..

Wersja zapisana w źródłach, w której brak odwołania  obniżającego g1 na ges1 nakazuje odczytanie dźwięku melodycznego w ostatnim akordzie jako ges1, musi być uznana za potencjalnie zamierzoną przez Chopina. Ewentualne przeoczenie  jest jednak bardzo prawdopodobne, gdyż tego rodzaju pominięcia należą do najczęstszych niedokładności pisowni Chopina, a czterodźwięk zmniejszony – do akordów najchętniej przezeń używanych.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy A