Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Określenia słowne
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


Określenia słowne

t. 1

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

 w KG (→Wn)

!!!   miniat: nic.             EZnieU

Bez znaku w Wf (→Wa)

TGTU = puste

..

Trudno stwierdzić, która ze wskazówek wykonaw­czych na początku Scherza –  w KG (→Wn) czy akcent w Wf (→Wa) – jest późniejsza. Ponieważ w żadnym ze źródeł oba znaki nie występują równocze­śnie, nie próbujemy ich łączyć, a w tekście głównym przyjmujemy wersję źródła podstawowego, czyli Wf (bez , tylko akcent).

Przed 1. ćwierćnutą utworu w KG widoczne jest skre­ślenie jakiejś wskazówki, prawdopodobnie risoluto.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Poprawki KG , Autentyczne korekty KG

t. 1

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

..

W Wn pomiędzy pierwszymi oktawami l.r. widnieje znak . Jest to wynik błędnego odczytania cyfry 1, którą takt ten został oznaczony w KG – patrz uwaga o skrótowym zapisie. Znak powtórzono w Wa2, przesuwając go przed 1. oktawę taktu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn

t. 12

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

Bez oznaczenia w KG (→Wn)

w Wf (→Wa)

..

Brak  w KG (→Wn) to niemal na pewno przeoczenie kopisty, który pominął wszystkie znaki między pięcioliniami w t. 7-13.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy KG

t. 32-33

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

Bez znaku w KG (→Wn)

w t. 33 w Wf (→Wa)

EZnieU

w t. 32 proponowane przez redakcję

..

Brak  w KG (→Wn) to przypuszczalnie przeoczenie kopisty. Możliwe też, że Chopin dopisał je w [A] już po sporządzeniu kopii. W Wf (→Wa) znak znajduje się dopiero na początku t. 33, co zdaniem redakcji wynika z konieczności wyboru miejsca dla znaku wpisanego w [A] (częściowo) na kresce taktowej. Potwierdza to umiejscowienie tegoż  w odpowiednim takcie repryzy (t. 220).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Błędy KG

t. 45-49

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

Bez określenia w KG (→Wn) i Wf

w Wa

..

W tekście głównym uwzględniamy określenie cresc. - - dodane najprawdopodobniej przez Chopina w podkładzie do Wa. Podobnie w t. 233-237.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Autentyczne korekty Wa