Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 110-111

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

 w A, odczyt dosłowny

 do f2 w Wf

 1 takt w Wn1op, Wn1As (→Wn2As) i Wa

Bez znaku w Wn2op (→Wn3op)

..

Zdaniem redakcji, pisownia A wyraźnie sugeruje kontynuację widełek  w niewypisanym t. 111, zgodnie ze znakiem w odpowiadającym mu t. 3. W wydaniach mniej lub bardziej dokładnie odtworzono jedynie znak wpisany w t. 110.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Zakresy widełek dynamicznych , Błędy Wn , Niedokładności Wa

t. 161-165

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

3 łuki w A (→WfWn1op,Wn1As)

4 łuki w WaC

3 łuki w WaW1 (→WaW2)

1 łuk w Wn2op (→Wn3op) i Wn2As

..

W tekście głównym podajemy niewątpliwie autentyczne łukowanie A (→WfWn1op,Wn1As). To samo łukowanie odtworzono niedokładnie w WaC. Natomiast pozostałe dwie wersje noszą ślady celowych zmian, dowolnych, choć z praktycznego punktu widzenia zupełnie trafnych (zwłaszcza WaW).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa