Zagadnienia : Autentyczne korekty Wn

t. 49

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

g1-g1 w A

fis1-g1 w As i Wf (→Wa)

g1-as1 w Wn

..

Wszystkie trzy wersje źródłowe są najprawdopodobniej autentyczne i świadczą o wahaniach kompozytora i poszukiwaniu najgładszej formuły dla tego motywu. W tekście głównym podajemy przypuszczalnie najpóźniejszą wersję Wn (środkowe ósemki g1-as1), dodając – wzorem Wn2op (→Wn3op) i Wn2As –  ostrzegawczy przed g1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Autentyczne korekty Wf , Autentyczne korekty Wn

t. 57-60

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

d2 w A i Wn

des2 w As i Wf (→Wa)

..

Przed 2. ósemką t. 57 A ma . Oznacza to – mimo przeoczenia odpowiednich kasowników w t. 58-59 – że w całym czterotakcie Chopin słyszał d2. Za pośrednictwem odbitki korektorskiej Wf wersja ta przeszła do Wn, gdzie uzupełniono brakujące kasowniki. Korygując Wf po raz drugi, Chopin zmienił  w t. 57 na , obniżając tym samym najwyższe dźwięki w t. 57-60 na des2 (wersję tę ma również odczytany dosłownie As, w którym nie ma przed tymi nutami żadnych znaków). Wprowadzona w Wn, najprawdopodobniej Chopinowska zmiana partii l.r. w t. 60 (patrz uwaga do tego taktu) pozwala przypuszczać, że i dodane w t. 58-59 kasowniki mogą pochodzić od Chopina. Dlatego w tekście głównym podajemy wersję A i Wn, uważając odmianę wprowadzoną za Wf (→Wa) za równorzędny wariant.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Autentyczne korekty Wf , Autentyczne korekty Wn , Niedokładności A

t. 60

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

ges-a-es1 w As (→AWfWa) i Wn3op

a-es1-f1 w Wn1op (→Wn2op) i Wn1As (→Wn2As)

..

Ostatnim akordem w As (→AWfWa) jest ges-a-es1. W korekcie Wn1op i Wn1As został on zmieniony (zapewne z polecenia Chopina – por. uwagę do t. 49) na a-es1-f1. Tę ostatnią wersję, jako prawdopodobnie najpóźniejszą, podajemy w tekście głównym. Nie jest jasne, czym kierowali się adiustatorzy Wn3op, przywracając oryginalny akord. Jako niewątpliwie autentyczny można go w każdym razie uważać za równorzędny wariant.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Autentyczne korekty Wn