Strona: 
Źródło tekstu: 
s. 6, t. 112-140
s. 1, t. 1-30
s. 2, t. 31-52
s. 3, t. 53-67
s. 4, t. 68-82
s. 5, t. 83-111
s. 6, t. 112-140
s. 7, t. 141-155
s. 8, t. 156-171
s. 9, t. 172-186
s. 10, t. 187-204
Tekst główny
Tekst główny
A - Autograf
KG - Kopia Gutmanna
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
Wf3 - Poprawiony nakład Wf2
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfD - Egzemplarz Dubois
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Zmieniony nakład Wn2
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wybierz uwagi: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Różnice
Bez różnic
A - Autograf
KG - Kopia Gutmanna
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
Wf3 - Poprawiony nakład Wf2
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfD - Egzemplarz Dubois
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Zmieniony nakład Wn2
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne
Prezentacja
Filtrowanie 
Kopiuj link PDF Tekst główny


  t. 135

f2-f3 w A, Wf1 i KG (interpretacja kontekstowa) oraz Wf2 (→Wf3) i Wn

fis2-fis3 w Wa

Trzeci i czwarty akord pr.r. zapisane są w A z wyraźnymi błędami – przed trzecim nie ma żadnego znaku chromatycznego, co daje fis2 równocześnie z f3 , a przed czwartym Chopin wpisał  przed najniższą nutą i  obniżający e3 na es3, co również daje fis2 równocześnie z f3. Krzyżyk przed 4. akordem, w aktualnej konfiguracji niepotrzebny, potwierdza wynikające z porównania z analogicznym t. 110 przypuszczenie, że Chopin miał na myśli f2-f3 w trzecim akordzie i fis2-fis3 w czwartym. Wersję tę bez błędów podaje skorygowane przez Chopina Wf2 (→Wf3). We wszystkich źródłach opartych bezpośrednio na A dokonano nieautentycznych poprawek:
  • w KG kopista dodał potrzebny  przed najwyższą nutą 4. akordu (fis3), przy okazji pomijając jednak  przed es3. W Wn tekst ten zadiustowano do poprawnej wersji Wf2;
  • w Wf1 pominięto  przed najniższą nutą 4. akordu, co jednak nie wpłynęło na prawidłowość zapisu, zawierającego nadal dwa błędy;
  • Wa dodano  przed górną nutą 3. akordu, co dało wersję sensowną harmonicznie, lecz w świetle Chopinowskiej korekty Wf2 z pewnością nieautentyczną.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa, Przeoczenia odwołania alteracji, Adiustacje Wn, Błędy A, Autentyczne korekty Wf, Błędy powtórzone Wf

notacja: Wysokość

Brakujące oznaczenia na źródłach: A, KG, Wf1, Wf2, Wf3, WfJ, WfD, WfS, Wa1, Wn1, Wn2, Wn3